Menu

Naši tréneri a konzultanti

Štefan Ondek - PRINCE2 Approved Trainer, MSP Registered Advanced Practitioner, P3O Registered Practitioner, MoV Foundation, Managing Benefits Foundation, IPMA B, PMI PMP, TOCICO

Ing. Štefan Ondek, PMP, vedúci tréner. Má viac ako 20-ročné skúsenosti s riadením projektov, budovaním projektového riadenia v organizáciách a vedením školení projektového riadenia.

Už vyškolil a pripravil na úspešnú certifikáciu PRINCE2, PMI, Agile Scrum a i. 3000 poslucháčov zo Slovenska, ČR, Maďarska, Veľkej Británie a mnohých ďalších krajín.

Kvalifikácia a expertné roly:

Vedie naše kurzy:

a ďalšie v slovenčine, češtine, angličtine aj nemčine. Poskytuje aj poradenstvo pri nasadzovaní a používaní týchto štandardov a rámcov.

Bližšie informácie o Štefanovi nájdete na stránke O nás.

Krátke predstavenie metodiky PRINCE2 v jeho podaní nájdete vo videu.

Čo je PRINCE2, načo je, aké je jeho miesto v projekte? Ukážka zo školenia PRINCE2 v podaní lektora Ing. Štefan Ondek, PMP


PhDr. Hana Božková, CSM, PRINCE2 Registered Practitioner, trénerka Agile Scrum

PhDr. Hana Božková, CSM, diplomovaný ekonóm. Má viac ako 15-ročné praktické skúsenosti s riadením projektov v oblasti IT s využitím agilných i vodopádových metód vývoja. Skúsený Agile Scrum Master, Certified ScrumMaster, PRINCE2 a PRINCE2 Agile Practitioner so špecializáciou na business intelligence v bankovníctve. Je členkou odborných organizácií Project Management Institute (PMI) a Scrum Alliance®. Akreditovaná trénerka EXIN Agile Scrum Master, PRINCE2 Agile a PRINCE2. Disponuje rozsiahlymi znalosťami IT, napr. IT štandardov (COBIT, ITIL), databázových aplikácií, query jazykov, DWH, relačných databázových systémov, ETL, OLAP a i.

Vedie naše vybrané pražské kurzy:

v češtine i angličtine.


Ing. Jan Brada, PMP je skúsený certifikovaný senior projektový manažér a IT manažér (IPMA B, PMI PMP, PRINCE2 Registered Practitioner, ITIL Foundation, Practitioner, OSA, SO a CSI, COBIT 5 Foundation, Agile Scrum Foundation a Master) s viac ako 18-ročnými praktickými skúsenosťami s riadením IT projektov i služieb a viac ako 12-ročnými skúsenosťami s vedením školení. Akreditovaný tréner ITIL a PRINCE2. Absolvoval krátkodobé vzdelávacie pobyty okrem iného v Nemecku, Japonsku, Dánsku. Viedol školenia v Maďarsku, Vietname, Mongolsku a ďalších krajinách.

Vedie naše kurzy:

Na profesionálnej úrovni ovláda angličtinu a slovenčinu, jeho rodným jazykom je čeština.


Monika Ondeková - PRINCE2, MSP, P3O, MoV Foundation, business & life coachIng. Monika Ondeková, mentor a kouč.

Disponuje bohatými skúsenosťami s vedením organizácií v komerčnom i neziskovom sektore.

Držiteľka certifikátov PRINCE2, MSP, MoP, P3O, MoV i Agile Scrum Foundation, autorizovaný dohľad nad certifikačnými skúškami EXIN, ITIL, PRINCE2. Certifikovaný business aj life coach.

Na profesionálnej úrovni ovláda angličtinu a češtinu, dohovorí sa aj po francúzsky. Jej rodným jazykom je slovenčina.


 Mgr. Dušan Oravský, PMP, CSM

Mgr. Dušan Oravský, PMP, CSM, tréner a konzultant.

Certifikovaný projektový manažér (PRINCE2, PMI PMP). Držiteľ certifikátov Lean Six Sigma Master Black Belt (MBB), ITIL Foundation, MSP Foundation, P3O Foundation, MoV Foundation, Certified Scrum Master, Kepner-Tregoe Practitioner, NLP Practitioner a ďalších v oblasti Lean a Six Sigma.

V priebehu svojej kariéry prešiel niekoľkými riadiacimi pozíciami v medzinárodných korporáciách, hlavne v oblastiach informačných technológií, bankovníctva, financií, marketingu a zlepšovania procesov. Pôsobí ako globálny programový manažér v oblasti zlepšovania vnútropodnikových procesov a projektového riadenia. Vedie celosvetový program zavádzania softwarovej virtuálnej pracovnej sily a robotizácie kancelárskych procesov. Ďalej pôsobí ako NLP coach.

Vedie naše kurzy Lean a Six Sigma Yellow Belt a Green Belt a Value Stream Mapping v slovenčine a angličtine.

Na profesionálnej úrovni ovláda angličtinu, nemčinu, jeho rodným jazykom je slovenčina.