Menu

Agile Scrum Foundation

 • Láka Vás agilné prostredie?
 • Potrebujete rýchlo a pružne reagovať na meniace sa požiadavky zákazníka?
 • Chcete, aby bol Váš vývoj viac dynamický a transparentný?
 • Prediktívne metódy plánovania nevedú k žiaducim výsledkom?

Náš kurz Agile Scrum Foundation je úvodom do najznámejších a najpoužívanejších agilných rámcov, konceptov, techník a agilných spôsobov správania. Zároveň dáva účastníkom vstupné znalosti potrebné pre vyššiu úroveň - Agile Scrum Master/ Product Owner alebo PMI-ACP.

Pre koho je kurz Agile Scrum Foundation a čo prinesie absolventom?

Tento kurz je vhodný pre projektových a programových manažérov, koordinátorov, vedúcich tímov, analytikov, vývojárov, programátorov a všetkých, ktorí chcú:

1. ovládať základy agilných spôsobov práce
2. efektívnejšie riadiť dodávku svojich produktov
3. aktívne spolupracovať so zákazníkom v priebehu vývoja
4. mať pod kontrolou kvalitu dodávaných produktov
5. dodávať použiteľné produkty rýchlo a v termíne
6. vytvoriť transparentné a otvorené prostredie v priebehu vývoja produktu
7. získať zdravý základ pre niektorú z agilných certifikačných skúšok:

Čo Vám dá kurz Agile Scrum Foundation?

1. objasní Vám základy agilných spôsobov práce
2. vysvetlí Vám najpopulárnejší agilný rámec Scrum

3. uvedie Vás do techník pre podporu zdieľaného pochopenia, empirického plánovania a odhadovania (MoSCoW prioritizácia, timeboxing aj.)
4. je vhodnou súčasťou prípravy na vyššie uvedené agilné certifikácie.

Popis kurzu Agile Scrum Foundation

Dvojdňový prezenčný kurz s akreditáciou EXIN tvorený vyváženou zmesou výkladu a praktických cvičení. Vedú ho naši skúsení slovenskí tréneri - akreditovaní tréneri Agile Scrum Foundation, Master a Product Owner, držitelia certifikátov EXIN Agile Scrum Master, Product Owner a ďalšíchPriamo na záver kurzu je možné absolvovať certifikačnú skúšku EXIN Agile Scrum Foundation v angličtine alebo češtine. Odbornú korektúru jej českej verzie vykonali naši tréneri.

Obsah kurzu

1. Úvod do Agile

 • čo je Agile - definícia, mindset, Agilný manifest
 • prečo Agile
 • oblasti využitia Agile

2. Scrum - najrozšírenejší agilný rámec

 • definícia a teória Scrumu
 • Scrum team - vlastník produktu, vývojový tím, Scrum master
 • udalosti Scrumu - šprint, plánovanie šprintu, denný Scrum, vyhodnotenie šprintu, retrospektíva šprintu
 • artefakty Scrumu - produktový backlog, backlog šprintu, inkrement
 • definícia "hotovo" (Definition of "Done")

3. Techniky pre podporu zdieľaného pochopenia

 • informačné radiátory
 • burn charts - burndown a burnup
 • Kanban board

4. Techniky pre plánovanie a odhadovanie

 • postupné plánovanie (napr. produkt - release - šprint)
 • timeboxing
 • MoSCoW prioritizácia
 • relatívne odhadovanie - story points
 • wideband Delphi / Planning poker

 

Účastníci kurzu Agile Scrum Foundation obdržia:

 • predkurzové inštrukcie, ktoré Vám umožnia kvalitne sa na kurz pripraviť a vyťažiť z neho maximum
 • plnofarebný účastnícky manuál v čestine alebo angličtine
 • elektronickú verziu oficiálnej "biblie Scrumu" - Scrum Guide od Kena Schwaber a Jeffa Sutherlanda, "otcov" Scrumu v slovenčine, angličtine alebo češtine
 • e-mailovú odbornú podporu pri príprave na kurz od momentu objednania
 • písacie potreby, praktickú tašku na študijné materiály, obedy a občerstvenie počas kurzu
 • certifikát o absolvovaní využiteľný napr. pre získanie PDU
 • oficiálnu prípravnú príručku na skúšku EXIN Agile Scrum Foundation vydanú EXIN v češtine alebo angličtine (iba v prípade zakúpenia skúšky EXIN Agile Scrum Foundation)
 • oficiálnu literatúru pre skúšku určenú EXIN - EXIN Agile Scrum Foundation Workbook v angličtine (iba v prípade zakúpenia skúšky EXIN Agile Scrum Foundation)
 • oficiálny cvičný test EXIN Agile Scrum Foundation v češtine alebo angličtine (iba v prípade zakúpenia skúšky EXIN Agile Scrum Foundation).

Od účastníkov kurzu Agile Scrum Foundation sa očakáva, že okrem samotného školenia venujú ešte pred ním cca 3 hodiny príprave podľa našich inštrukcií.

Odporúčaná príprava pred kurzom:
 • výrazne uľahčuje pochopenie učiva na samotnom školení
 • skracuje čas potrebný na samotnej prezenčnej časti školenia, vďaka čomu budete v práci "chýbať" kratšiu dobu
 • umožňuje Vám využiť našu záruku kvality.

Všetky materiály a pokyny potrebné na prípravu sú zahrnuté v cene kurzu. Zašleme Vám ich bezodkladne po obdržaní zálohovej platby.

 

Miesto konania kurzov Agile Scrum Foundation

Verejné kurzy organizujeme v kvalitných moderných priestoroch v Bratislave, Prahe a príležitostne aj v ďalších mestách. Ich termíny nájdete v kalendári kurzov.

Podrobné informácie o mieste konania našich verejných kurzov vrátane príjazdových informácií, GPS súradníc nájdete na podstránke Školiace priestory.

Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení Agile Scrum Foundation, kontaktujte nás prosím.

Cena

Cena našich verejných kurzov Agile Scrum Foundation na Slovensku je 460 € na osobu, kurzy v Prahe 395 € na osobu. V cene sú zahrnuté všetky potrebné školiace materiály, občerstvenie, obedy, parkovanie a wi-fi pripojenie počas kurzu.

Ku kurzu si môžete zakúpiť medzinárodnú certifikačnú skúšku EXIN Agile Scrum Foundation za cenu 150 €/ os. a pokus. Skúšky EXIN Agile Scrum Foundation aj všetky materiály EXIN na ne sú podľa Vášho výberu v angličtine alebo češtine. Skúšku je možné absolvovať s miernym časovým odstupom po kurze, ktorý odporúčame využiť na samoštúdium prípravnej príručky a EXIN workbooku. Certifikát EXIN Agile Scrum Foundation má doživotnú platnosť.

Špeciálna ponuka

Ak si u nás súčasne objednáte naše kurzy Agile Scrum Foundation a Master + Product Owner, platí zvýhodnená "balíková" cena 970 €/ os + 180 €/ os. skúška EXIN Agile Scrum Master. V tejto cene sú:

 • kompletné kurzy Agile Scrum Foundation a Master + Product Owner vo vyššie uvedenom rozsahu
 • oficiálna prípravná príručka na skúšku EXIN
 • oficiálny cvičný test EXIN
 • certifikačná skúška EXIN Agile Scrum Master nebo Product Owner (1 pokus).

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše obchodné podmienky.

Možné zľavy

V prípade záujmu o kurz pre viac osôb, pre vnútrofiremné školenie, samoplatcov a pod. nás prosím kontaktujte.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia Agile Scrum nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz Agile Scrum POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku porovnateľného kurzu Agile Scrum Foundation realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným akreditovaným trénerom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie Agile Scrum, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie Agile Scrum ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz Agile Scrum.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu Agile Scrum si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného kurzu Agile Scrum danej úrovne uvedeného v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály Agile Scrum, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu alebo sa z akéhokoľvek dôvodu necítite byť na certifikačnú skúšku dostatočne pripravení.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu aj certifikačnej skúšky Agile Scrum.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach jej uplatnenia nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky.

 

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch a cenách našich kurzov Agile Scrum kliknite na Kalendár kurzov. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

 

Ak máte záujem o vnútrofiremný kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.