Menu

Agile Scrum Master

 • Pracujete v oblasti projektového riadenia, softvérového vývoja, riadenia IT služieb alebo business manažmentu?
 • Máte už základné znalosti agilných rámcov, techník a nástrojov, najmä Scrum, chcete si precvičiť ich aplikáciu a dozvedieť sa viac?
 • Chcete pracovať (viac) agilne?
 • Máte záujem zložiť medzinárodnú certifikačnú skúšku renomovaného inštitútu EXIN potvrdzujúcu Vaše zručnosti a znalosti Agile a Scrum?
 • Chcete získať žiadaný titul Scrum Master?

Potom je náš kurz Agile Scrum Master práve pre vás.

Popis kurzu Agile Scrum Master

Dvojdňový prezenčný kurz s následnou certifikačnou skúškou akreditovaný EXIN tvorený vyváženou zmesou teórie a praktických cvičení. Vedú ho naši skúsení slovenskí tréneri - akreditovaní tréneri Agile Scrum Master a PRINCE2 Agile, držitelia certifikátov EXIN Agile Scrum Master, PRINCE2 Agile Practitioner a ďalších. Po kurze je možné u nás absolvovať certifikačnú skúšku EXIN Agile Scrum Master v angličtine alebo češtine. Odbornú korektúru jej českej verzie vykonali naši tréneri.

Agile Scrum je o spolupráci vedúcej k úspešnému dosahovaniu cieľov. Agilné metódy, postupy, nástroje i techniky sú populárne v oblasti softvérového vývoja a čím ďalej, tým viac sa používajú aj v iných oblastiach. Scrum pokrýva vytváranie samosprávnych, crossfunkčných tímov, ktoré na konci každej iterácie - šprintu dodávajú použiteľný výstup.
 
Agile Scrum Master sa sústreďuje na aplikovanie Scrumu i ďalších agilných prístupov a techník v práci v role Scrum Mastra. Nadväzuje na úroveň Agile Scrum Foundation. Kurz EXIN Agile Scrum Master teda vyžaduje vstupnú úroveň vedomostí účastníkov zodpovedajúcu Agile Scrum Foundation.
 

Skúška EXIN Agile Scrum Master

EXIN je renomovaný medzinárodný skúšobný inštitút s centrálou v Holandsku a viac ako 30-ročnou tradíciou. O.i. vykonáva certifikačné skúšky ITIL, PRINCE2, ITSM podľa normy ISO 20000 a ďalších globálnych štandardov. Naša spoločnosť je EXINom akreditovaný poskytovateľ školení (EXIN Accredited Training Provider) a akreditované skúšobné centrum (AEC) EXIN s úrovňou Gold Partner.
 
Skúška EXIN Agile Scrum Master je súčasťou kvalifikačného programu EXIN vyvinutého v spolupráci s odborníkmi z praxe. Je v súlade s e-Competence Framework (e-CF), oficiálnym spoločným európskym rámcom pre ICT odborníkov podporovaným Európskou komisiou. Zodpovedá úrovni ECF e-3 - Manager.
 
Skúšku EXIN Agile Scrum Master môžete skladať bez nutnosti predtým zložiť skúšku Foundation. Jedinou podmienkou pripustenia ku skúške je predošlé absolvovanie EXINom akreditovaného kurzu Agile Scrum Master. EXIN však kandidátom dôrazne odporúča poznať terminológiu Scrum na úrovni zodpovedajúcej Agile Scrum Foundation.
 
Skúška EXIN Agile Scrum Master a všetky materiály EXIN na ňu sú podľa Vášho výberu v angličtine alebo v češtine. Skúšku doporučujeme absolvovať s miernym časovým odstupom po kurze, ktorý je potrebné využiť na samoštúdium prípravnej príručky, EXIN workbooku a ďalšej odporúčanej literatúry, medzi ktorú patria publikácie:
 
 
Succeeding with Agile: Software Development using Scrum, Cohn Mike

https://www.amazon.com/Succeeding-Agile-Software-Development-Using/dp/0321579364

Agile Estimating and Planning, Cohn Mike

https://www.amazon.com/Agile-Estimating-Planning-Mike-Cohn/dp/0131479415

Agile Project Management with Scrum (Developer Best Practices), Schwaber Ken

https://www.amazon.com/Agile-Project-Management-Developer-Practices/dp/073561993X

Publikácie si môžete zakúpiť cez internet. Ich dodanie môže trvať dva až tri týždne.

 

Skúška je closed book, obsahuje 40 otázok v multiple choice formáte. Pre zloženie skúšky je nutné získať aspoň 65% bodov, teda 26/40. Trvá 90 minút + čas navyše pre kandidátov, ktorí ju píšu v cudzom jazyku. Certifikát EXIN Agile Scrum Master má doživotnú platnosť.
 

Účastníci kurzu Agile Scrum Master obdržia:

 • predkurzové inštrukcie, ktoré Vám umožnia kvalitne sa na kurz pripraviť a vyťažiť z neho maximum
 • plnofarebný účastnícky manuál v angličtine alebo češtine
 • elektronickú verziu oficiálnej "biblie Scrumu" - Scrum Guide od Kena Schwaber a Jeffa Sutherlanda, "otcov" Scrumu v slovenčine, angličtine alebo češtine
 • e-mailovú odbornú podporu pri príprave na kurz od momentu objednania
 • písacie potreby, praktickú tašku na študijné materiály, obedy a občerstvenie počas kurzu
 • certifikát o absolvovaní využiteľný napr. pre získanie PDU
 • oficiálnu prípravnú príručku na skúšku EXIN Agile Scrum Master vydanú EXINom v češtine alebo angličtine
 • oficiálny cvičný test EXIN Agile Scrum Master v češtine nebo angličtine.

Od účastníkov kurzu Agile Scrum Master sa očakáva, že okrem samotného školenia venujú ešte pred ním cca 3 hodiny príprave podľa našich inštrukcií.

Odporúčaná príprava pred kurzom:
 • výrazne uľahčuje pochopenie učiva na samotnom školení
 • skracuje čas potrebný na samotnej prezenčnej časti školenia, vďaka čomu budete v práci "chýbať" kratšiu dobu
 • umožňuje Vám využiť našu záruku kvality.

Vyššie uvedené materiály a pokyny potrebné na prípravu sú zahrnuté v cene kurzu. Zašleme Vám ich bezodkladne po obdržaní zálohovej platby.

 

Miesto konania kurzov Agile Scrum Master

Verejné kurzy organizujeme v kvalitných moderných priestoroch v Bratislave, Prahe a Brne a príležitostne aj v ďalších mestách. Ich termíny nájdete v kalendári kurzov.

Podrobné informácie o mieste konania našich verejných kurzov vrátane príjazdových informácií, GPS súradníc nájdete na podstránke Školiace priestory.

Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení Agile Scrum Master, kontaktujte nás prosím.

Cena

Cena našich verejných kurzov Agile Scrum Master je 700 €/ os. + skúška EXIN Agile Scrum Master 180 €/ os. a pokus. V cene sú zahrnuté všetky potrebné školiace materiály, občerstvenie, obedy, parkovanie a wi-fi pripojenie počas kurzu.

Špeciálna ponuka

Ak si u nás súčasne objednáte naše kurzy Agile Scrum Foundation a Master, platí zvýhodnená "balíková" cena 1020 €/ os. + 180 €/ os. skúška EXIN Agile Scrum Master. V tejto cene sú:

 • kompletné kurzy Agile Scrum Foundation a Master vo vyššie uvedenom rozsahu
 • oficiálna prípravná príručka na skúšku EXIN Agile Scrum Master vydaná EXIN
 • oficiálny cvičný test EXIN Agile Scrum Master
 • certifikačná skúška EXIN Agile Scrum Master (1 pokus).

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše obchodné podmienky.

Možné zľavy

V prípade záujmu o kurz pre viac osôb, pre vnútrofiremné školenia, samoplatcov a pod. nás prosím kontaktujte.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia Agile Scrum nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz Agile Scrum POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku EXIN Agile Scrum Foundation či Master nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku porovnateľného kurzu Agile Scrum Foundation, Master alebo Foundation + Master realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie Agile Scrum, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie Agile Scrum ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz Agile Scrum.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu Agile Scrum si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného kurzu Agile Scrum danej úrovne uvedeného v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály Agile Scrum, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu alebo sa z akéhokoľvek dôvodu necítite byť na certifikačnú skúšku dostatočne pripravení.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu aj certifikačnej skúšky Agile Scrum.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach jej uplatnenia nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky.

 

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch a cenách našich kurzov Agile Scrum kliknite na Kalendár kurzov. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

 

Ak máte záujem o vnútrofiremný kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.