Menu

Agile Scrum Master + Product Owner

 • Pracujete v oblasti projektového riadenia, vývoja produktov alebo riadenia IT služieb?
 • Máte už základné znalosti agilných rámcov, techník a nástrojov, najmä Scrum, chcete si precvičiť ich aplikáciu a dozvedieť sa viac?
 • Chcete pracovať (viac) agilne?
 • Máte záujem zložiť medzinárodnú certifikačnú skúšku renomovaného inštitútu EXIN® potvrdzujúcu Vaše zručnosti a znalosti Agile a Scrum?
 • Chcete získať žiadaný titul Scrum Master alebo Product Owner?

Potom je náš kurz Agile Scrum Master + Product Owner práve pre vás.

Popis kurzu

Dvojdňový prezenčný kurz s následnou certifikačnou skúškou akreditovaný EXIN tvorený vyváženou zmesou výkladu a praktických cvičení. Vedú ho naši skúsení slovenskí a českí akreditovaní tréneri Agile Scrum, držitelia certifikátov EXIN Agile Scrum Master a Product Owner, PRINCE2 Agile Practitioner a ďalších. Po kurze je možné u nás absolvovať certifikačnú skúšku EXIN Agile Scrum Master alebo Product Owner (prípadne kombináciu Agile Scrum Master a Product Owner Bridge).

Obsah kurzu je v súlade so sylabmi EXIN Agile Scrum Master a Product Owner. V prípade záujmu o zaslanie sylabu nás prosím kontaktujte.

Agile Scrum je o spolupráci vedúcej k úspešnému dosahovaniu cieľov. Agilné metódy, postupy, nástroje i techniky sú populárne v oblasti softvérového vývoja a čím ďalej, tým viac sa používajú aj v iných oblastiach. Scrum pokrýva vytváranie samosprávnych, crossfunkčných tímov, ktoré na konci každej iterácie - šprintu dodávajú použiteľný výstup.

Tento kurz sa sústreďuje na aplikovanie Scrumu i ďalších agilných prístupov a techník v práci v rolách Scrum Mastra a Product Ownera. Je školením pokročilej úrovne a od účastníkov vyžaduje vstupné znalosti zodpovedajúce obsahu kurzu Agile Scrum Foundation.
 

Obsah kurzu

1. Agilné spôsoby práce

 • opakovanie základov Agile
 • vývojový proces
 • agilný Manifest
 • rodina agilných rámcov a metód - Scrum, Lean, DevOps...

2. Scrum

 • základy a hodnoty Scrumu
 • roly Scrumu
 • udalosti Scrumu
 • artefakty Scrumu

3. Agilné plánovanie, odhadovanie, monitorovanie (pokročilejšia úroveň)

 • postupné plánovanie po vrstvách (stratégia, portfólio, produkt, release, iterácia, deň)
 • vízia a cestovná mapa (roadmap) produktu
 • relatívne odhadovanie
 • rýchlosť tímu (velocity)
 • sledovanie postupu práce

4. Škálovanie Scrumu

 • škálovanie roly Product Owner a product backlogu
 • riadenie vzájomných závislostí
 • Scrum of Scrums
 • Nexus
 • SAFe

5. Implementácia Scrumu

 • agilné praktiky - eXtreme Programming, continuous delivery
 • vysvetlenie princípu ADAPT
 • možnosti postupu implementácie Scrumu
 • možnosti pre postupné rozširovanie Scrumu
 • typické prekážky a ako sa s nimi vysporiadať


6. Typy agilných zmlúv, nastavenie prostredia

 • nastavenie agilných zmlúv
 • nastavenie prostredia organizácie pre úspešnú implementáciu Scrumu
 

Skúšky EXIN Agile Scrum Master a Product Owner

EXIN je renomovaný medzinárodný skúšobný inštitút s centrálou v Holandsku a viac ako 30-ročnou tradíciou. O.i. vykonáva certifikačné skúšky Agile Scrum. Naša spoločnosť je EXINom akreditovaná tréningová a skúšobná organizácia.

Skúšky EXIN Agile Scrum sú súčasťou kvalifikačného programu EXIN vyvinutého v spolupráci s odborníkmi z praxe v súlade s e-Competence Framework (e-CF), oficiálnym spoločným európskym rámcom pre ICT odborníkov podporovaným Európskou komisiou.

Skúšky EXIN Agile Scrum Master (ASM) i Product Owner (ASPO) môžete skladať bez nutnosti predtým zložiť skúšku Foundation. Jedinou podmienkou pripustenia ku skúške je predošlé absolvovanie EXINom akreditovaného kurzu ASM/ ASPO alebo kombinovaného kurzu ASM + ASPO. EXIN však kandidátom dôrazne odporúča poznať terminológiu Scrumu na úrovni zodpovedajúcej Agile Scrum Foundation.

Skúška EXIN Agile Scrum Master a všetky materiály EXIN na ňu sú podľa Vášho výberu v angličtine alebo v češtine. Skúšky Product Owner a Product Owner Bridge (ASPOB) sú dostupné v angličtine. Skúška ASPOB je určená výlučne pre kandidátov, ktorí už zložili certifikačnú skúšku EXIN ASM. Ide o rozdielovú skúšku medzi certifikáciami ASM a ASPO.

Skúšku doporučujeme absolvovať s miernym časovým odstupom po kurze, ktorý je potrebné využiť na samoštúdium prípravnej príručky EXIN a odporúčanej literatúry.

Publikácie č. 1, 3 a 8 sú voľne dostupné pod vyššie uvedenými linkami. Tie ostatné si je možné zakúpiť na internete, odporúčame cez vyššie uvedené linky (Amazon).

Skúšky Agile Scrum sú closed book. Skúšky ASM aj ASPO obsahujú 40 otázok v multiple choice formáte. Na ich zloženie je nutné získať aspoň 65% bodov, teda 26/40. Na test máte 90 minút + 30 minút navyše pre kandidátov, ktorí ho píšu v cudzom jazyku. Skúška ASPOB je kratšia. Certifikát EXIN Agile Scrum Master aj Product Owner má doživotnú platnosť.

Účastníci kurzu Agile Scrum Master + Product Owner obdržia:

 • predkurzové inštrukcie, ktoré Vám umožnia kvalitne sa na kurz pripraviť a vyťažiť z neho maximum
 • plnofarebný účastnícky manuál v angličtine alebo češtine
 • elektronickú verziu oficiálnej "biblie Scrumu" - Scrum Guide od Kena Schwaber a Jeffa Sutherlanda, "otcov" Scrumu v angličtine, slovenčine alebo češtine
 • e-mailovú odbornú podporu pri príprave na kurz od momentu objednania
 • písacie potreby, praktickú tašku na študijné materiály, obedy a občerstvenie počas kurzu
 • certifikát o absolvovaní využiteľný napr. pre získanie PDU
 • oficiálnu prípravnú príručku na skúšku od EXIN v češtine (ASM) alebo angličtine (ASM, ASPO, ASPOB)
 • oficiálny cvičný test EXIN v češtine (ASM) alebo angličtine (ASM, ASPO, ASPOB)

Od účastníkov kurzu sa kvôli kvalitnej príprave očakáva, že okrem samotného školenia venujú ešte pred ním cca 3 hodiny príprave podľa našich inštrukcií.

Odporúčaná príprava pred kurzom:
 • výrazne uľahčuje pochopenie učiva na samotnom školení
 • skracuje čas potrebný na samotnej prezenčnej časti školenia, vďaka čomu budete v práci "chýbať" kratšiu dobu
 • umožňuje Vám využiť našu záruku kvality.

Vyššie uvedené materiály a pokyny potrebné na prípravu sú zahrnuté v cene kurzu. Zašleme Vám ich bezodkladne po obdržaní zálohovej platby.

 

Miesto konania kurzov

Verejné kurzy organizujeme v kvalitných moderných priestoroch v Bratislave, Prahe a príležitostne aj v ďalších mestách. Ich termíny nájdete v kalendári kurzov.

Podrobné informácie o mieste konania našich verejných kurzov vrátane príjazdových informácií, GPS súradníc nájdete na podstránke Školiace priestory.

Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení Agile Scrum Master, kontaktujte nás prosím.

Cena

Cena našich verejných kurzov Agile Scrum Master + Product Owner je 700 €/ os. + skúška EXIN ASM alebo ASPO 180 €/ os. a pokus. Ak máte záujem o absolvovanie oboch skúšok, môžete využiť cenovo zvýhodnený balíček skúšok ASM + ASPOB za 270 €/ os. a pokus.

V cene sú zahrnuté všetky potrebné školiace materiály, občerstvenie, obedy, parkovanie a wi-fi pripojenie počas kurzu.

Špeciálna ponuka

Ak si u nás súčasne objednáte naše kurzy Agile Scrum Foundation a Master + Product Owner, platí zvýhodnená "balíková" cena 970 €/ os. + 180 € skúška EXIN ASM/ ASPO (alebo 270 € balíček skúšok ASM + ASPOB). V tejto cene sú:

 • kompletné kurzy Agile Scrum Foundation a Master + Product Owner vo vyššie uvedenom rozsahu
 • oficiálna prípravná príručka na skúšku EXIN
 • oficiálny cvičný test EXIN
 • certifikačná skúška EXIN ASM/ ASPO (alebo pri využití balíčka ASM + ASPOB).

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Ceny skúšok zahŕňajú 1 pokus. Platia naše obchodné podmienky.

Možné zľavy

V prípade záujmu o kurz pre viac osôb, pre vnútrofiremné školenia, samoplatcov a pod. nás prosím kontaktujte.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia Agile Scrum nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz Agile Scrum POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku porovnateľného kurzu Agile Scrum Master + Product Owner realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným akreditovaným trénerom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie Agile Scrum, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie Agile Scrum ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz Agile Scrum.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu Agile Scrum si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného kurzu Agile Scrum danej úrovne uvedeného v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály Agile Scrum, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu alebo sa z akéhokoľvek dôvodu necítite byť na certifikačnú skúšku dostatočne pripravení.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu aj certifikačnej skúšky Agile Scrum.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach jej uplatnenia nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky.

 

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch a cenách našich kurzov Agile Scrum kliknite na Kalendár kurzov. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

 

Ak máte záujem o vnútrofiremný kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.