Menu

VeriSM Essentials, Plus a Foundation

VeriSM™ je úplne nový prístup k riadeniu služieb - service managementu pre digitálny vek. Ponúka organizáciám príležitosť obsluhovať zákazníkov v súlade s vysokými nárokmi dnešnej doby a súčasne znižovať riziká a náklady.

VeriSM je skratka slov:

  • value driven - vedené hodnotou
  • evolving - vyvíjajúce sa
  • responsive - responzívne
  • integrated - integrované
  • service management - riadenie služieb.

Certifikácia VeriSM má zatiaľ 3 úrovne (v poradí od najnižšej po najvyššiu):

  • Essentials - preukazuje znalosť základov riadenia služieb
  • Plus - preukazuje znalosť nových prístupov a technológií relevantných pre riadenie služieb
  • Foundation - zahŕňa obsah certifikácií Essentials a Plus.

Bližšie informácie o VeriSM nájdete na webe EXIN (v angličtine).

Cieľová skupina

Ktokoľvek, kto sa podieľa na riadení služieb - nielen v oblasti IT.

Je vhodné, ak účastníci kurzu majú vstupné znalosti agile (získané napr. absolvovaním kurzu Agile Scrum Foundation). Výhodou sú aj znalosti ITSM (získané napr. absolvovaním kurzu ITIL Foundation). Držiteľom certifikátu ITIL Foundation stačí na získanie certifikátu VeriSM Foundation zloženie skúšky VeriSM Plus.

 

Forma kurzov a skúšok VeriSM 

Naše kurzy VeriSM trvajú 2 dni. Používame na nich kombináciu výkladu lektora a cvičení. Účastníci obdržia oficiálne školiace materiály VeriSM a sú im k dispozícii oficiálne cvičné testy. Kurz je možné ukončiť skúškou Essentials, Plus (určená pre držiteľov certifikátov ITIL) alebo Foundation. Skúšky VeriSM majú formu písomného multiple choice testu a skladajú sa v angličtine.

 

Cena

Uvádzacia cena kurzov VeriSM je 500 € + 150 € certifikačná skúška EXIN VeriSM Foundation.

Možné zľavy

  1. Pokiaľ máte záujem o zloženie len najnižšej skúšky VeriSM - úrovne Essentials miesto skúšky Foundation, za skúšku Essentials zaplatíte len 100 €.
  2. Ak ste držiteľom platného certifikátu ITIL Foundation alebo vyššieho, stačí vám na získanie certifikátu VeriSM Foundation zložiť "rozdielovú" skúšku VeriSM Plus, ktorá stojí len 100 €.

Záujem o využitie niektorej z týchto zliav prosím uveďte do poznámky k objednávke.

Poskytujeme zľavy pre vnútrofiremné kurzy a samoplatcov. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20%, na osobu a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

 

Ak máte záujem o vnútrofiremné školeníe:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania, rámcového termínu a Vašich kontaktných údajov. Do 2 pracovných dní Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

 Kontaktujte nás prosím.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si kúpite certifikačný kurz VeriSM POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu VeriSM akreditovaného EXINom, BCS alebo APMG realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie VeriSM, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz.

Nárok na opakovanie školenia platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete ľubovoľný termín otvoreného kurzu VeriSM uvedený v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín plne obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu alebo sa z akéhokoľvek dôvodu necítite byť na certifikačnú skúšku dostatočne pripravení.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu aj certifikačnej skúšky VeriSM.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach jej uplatnenia nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky - platia obdobné záruky ako pre kurzy a skúšky PRINCE2.

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

 

Ak máte záujem o vnútrofiremné školeníe:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania, rámcového termínu a Vašich kontaktných údajov. Do 2 pracovných dní Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.