Menu

DevOps Professional a Master

The word DevOps is a contraction of ‘Development’ and ‘Operations’. DevOps is a set of best practices that emphasize the collaboration and communication of IT-professionals (developers, operators, and support staff) in the lifecycle of applications and services, leading to:

 • Continuous Integration: easy hand-off from Development to Operations and Support
 • Continuous Deployment: release continuously or as often as possible
 • Continuous Feedback: seek feedback from stakeholders during all lifecycle stages

DevOps changes how individuals think about their work; DevOps values the diversity of work done, supports intentional processes that accelerate the rate by which businesses realize value, and measures the effect of social and technical change. DevOps is a way of thinking and a way of working that enables individuals and organizations to develop and maintain sustainable work practices.

Successful DevOps is:

 • Having a blame-free culture of sharing stories and developing empathy, enabling people and teams to practice their crafts in effective and lasting ways
 • Providing applications and services for the business Just-in-Time (JiT)
 • Ensuring continuity of IT services by a risk based approach of business needs
 • Managing the complete lifecycle of applications and services, including end-of-life conditions

The DevOps Professional course and certification is about knowledge of DevOps. The Master course & certification focuses on adding practical skills to knowledge, enabling a DevOps Master to facilitate DevOps successfully in a team and to promote its principles in the organization.

Cieľová skupina

DevOps is best known in the field of software development, but the principles are applicable in IT Service projects and other projects as well. The DevOps Professional and Master training and certifications are aimed at all professionals who want to update their knowledge with the latest development in ICT management.

The EXIN DevOps Professional and Master (expert) certifications are meant for anyone working within a DevOps team or in an organization that considers the transition to a DevOps way of working. The target group includes:

 • Application or Service Developers and Product Owners
 • Agile Scrum Masters
 • Project Managers
 • Test Engineers
 • Test Managers
 • IT Service Managers
 • Process Managers
 • Lean IT Practitioners.

Očakáva sa, že účastníci kurzu majú vstupné znalosti agile aspoň na úrovni Agile Scrum Foundation. Odporúčajú sa tiež vstupné znalosti ITSM aspoň na úrovni ITIL Foundation a základné znalosti projektového riadenia (napr. na úrovni PRINCE2 Foundation).

Kontext certifikácií EXIN DevOps Professional a Master

This exams are part of the EXIN qualification program and have been developed in cooperation with international experts in the field. The candidate needs to be familiar with the basic concepts in DevOps, including basic terminology of IT Service Management, Lean, and Agile Scrum.

Certifikačné kurzy DevOps Professional a DevOpsMaster s akreditáciou EXIN uvedieme na trh v priebehu roku 2018.

 

Metódy výučby

Na našich kurzoch DevOps používame kombináciu výkladu lektora a skupinových cvičení účastníkov kurzu s následnou prezentáciou výsledkov. V priebehu kurzu si účastníci overia svoje znalosti pomocou oficiálnych skúšobných otázok podobných otázkam použitým pri reálnej certifikačnej skúške.

Medzinárodnú certifikačnú skúšku DevOps Master odporúčame účastníkom písať v neskoršom termíne, podľa dohody s lektorom, keďže sa jedná o náročnú skúšku, ktorá si vyžaduje štúdium ďalšej literatúry. Skúška sa píše v anglickom jazyku a trvá 120 minút + 30 minút naviac pre kandidátov, ktorých rodným jazykom nie je angličtina.

 

Cena

Cena kurzu DevOps Professional je 630 €/ os. + 150 €/ os. certifikačná skúška EXIN.

Ceny kurzov DevOps Master budeme publikovať na tomto mieste pri uvedení tohoto kurzu na trh.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Možné zľavy

Poskytujeme zľavy pre vnútrofiremné kurzy a samoplatcov. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si kúpite certifikačný kurz DevOps POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu DevOps akreditovaného EXINom realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie DevOps, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz.

Nárok na opakovanie školenia platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete ľubovoľný termín otvoreného kurzu DevOps uvedený v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín plne obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu alebo sa z akéhokoľvek dôvodu necítite byť na certifikačnú skúšku dostatočne pripravení.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu aj certifikačnej skúšky DevOps.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach jej uplatnenia nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky - platia obdobné záruky ako pre kurzy a skúšky PRINCE2.

 

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch a cenách našich kurzov DevOps kliknite na kalendár kurzov. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

 

Ak máte záujem o vnútrofiremné školeníe:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Do 2 pracovných dní Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.

 

Termíny a postup objednania

V našom kalendári zvoľte termín a miesto, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta sa automaticky prenesú do nášho online objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

Pokiaľ ste nenašli pre Vás vhodný termín alebo ak máte záujem o vnútrofiremný termín, kontaktujte nás prosím s uvedením predmetu Vášho záujmu, počtu osôb, požadovaného miesta konania, rámcového termínu a Vašich kontaktných údajov. Do 2 pracovných dní Vám zašleme ponuku.