Menu

Video referencie od klientov POTIFOB

Video referencie od klientov POTIFOB

 

VIDEO REFERENCIE POTIFOB

 

Prinášame vám video referenciu od pána Petra Boráka, partnera Ernst & Young, s.r.o., ktorý úspešne absolvoval naše školenia PRINCE2 Foundation a Practitioner a medzinárodné certifikačné skúšky PRINCE2 Foundation a Practitioner od AXELOSu.

 

Prinášame vám video referenciu od pani Jany Orlickej, projektovej manažérky, ktorá úspešne absolvovala naše školenie PRINCE2 Foundation a medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation od AXELOSu.

 

Prinášame vám video referenciu od pána Rostislava Zárubu, projektového manažéra, ktorý úspešne absolvoval naše školenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, ITIL4 Foundation a medzinárodné certifikačné skúšky PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a ITIL4 Foundation od AXELOSu.

 

Prinášame vám video referenciu od pána Martina Marťáka, Continuous Improvement Leadera, ktorý úspešne absolvoval naše školenia Základy agile - Agile Foundation a Scrum Master + Product Owner + PMI-ACP.

 

Prinášame vám video referenciu od pána Adriána Petrika, Sales Managera spoločnosti STAPRO Slovensko s.r.o., ktorý úspešne absolvoval naše školenia PRINCE2 Foundation a Practitioner a medzinárodné certifikačné skúšky PRINCE2 Foundation a Practitioner od AXELOSu.

 

Prinášame vám video referenciu od Vereny, ktorá úspešne absolvovala naše školenie PRINCE2 Foundation.

 

Prinášame vám video referenciu od pána Mateja Opeta, Senior Business analytika zo spoločnosti Gratex International, a.s., ktorý úspešne absolvoval naše školenie PRINCE2 Practitioner a medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Practitioner od AXELOSu.

 

Prinášame vám video referenciu od Dietera, ktorý úspešne absolvoval naše školenie PRINCE2 Practitioner a medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Practitioner od AXELOSu.

 

Prinášame vám video referenciu od Zuzany, absolventky nášho školenia Základy agile - Agile Foundation.

 

Prinášame vám video referenciu od Simony Sadloňovej, softvérovej analytičky, ktorá absolvovala naše školenie Základy agile - Agile Foundation.

 

Prinášame vám video referenciu od pána Juraja Richtera, manažéra z Ernst & Young, s.r.o., ktorý úspešne absolvoval naše školenie PRINCE2 Foundation a medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation od AXELOSu.

 

Prinášame vám video referenciu od pána Jiřího Vyroubala, Senior Technical Experta a konzultanta, ktorý úspešne absolvoval naše školenie PRINCE2 Foundation a medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation od AXELOSu.

 

Prinášame vám video referenciu od Karola Jedlovského alias "Kaidžasa", hudobníka a producenta, ktorý úspešne absolvoval naše školenie PRINCE2 Foundation a medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation od AXELOSu.

 

Prinášame Vám video referenciu od pani Moniky Pifflovej, Senior Advisorky z Dell s.r.o. - absolventky nášho školenia Základy agile - Agile Foundation.

 

Prinášame Vám video referenciu od pani Marcely Dudášovej z PMP, a.s. - absolventky nášho školenia ITIL® Foundation.

 

Prinášame Vám video referenciu pani Renaty Dekanovej, Delivery manažérky, FNZ - absolventky nášho školenia PRINCE2 Agile® Foundation.

 

Prinášame Vám video referenciu pána od Filipeho Barbada, e-Commerce Platform Delivery Managera z Dixons Carphone - absolventa nášho školenia PRINCE2 Agile Foundation.

 

Prinášame Vám video referenciu pána Martina Hrma, projektového manžéra na voľnej nohe - absolventa nášho školenia PRINCE2 Foundation a Practitioner a absolventa medzinárodných certifikačných skúšok PRINCE2 Foundation a Practitioner AXELOS®.

 

Prinášame Vám video referenciu pani Miroslavy Hudec, projektovej manažérky ALCASYS Slovakia, a.s. - absolventky nášho školenia PRINCE2 Foundation a medzinárodnej certifikačnej skúšky PRINCE2 Foundation AXELOS®.

 

Prinášame Vám video referenciu pána Roberta Kobelu, Master Data Managera vo VUB, a.s. - absolventa nášho školenia PRINCE2® Foundation a Základy agile - Agile Foundation a úspešného absolventa medzinárodných certifikačných skúšok PRINCE2 Foundation AXELOS® a EXIN® Agile Scrum Foundation.

 

Prinášame Vám video referenciu pána Ing. Miloša Bartolena, majiteľa TRUST CONSULTING s.r.o. - absolventa nášho školenia Základy agile - Agile Foundation a medzinárodnej certifikačnej skúšky EXIN Agile Scrum Foundation.

 

Ďalším účastníkom našich školení, ktorý nám poskytol video referenciu, je pán Dušan Kelle, IT/ CIO/ Risk Manager, OSRAM, a.s. - abslovent kurzov PRINCE2® Foundation, PRINCE2 Practitioner, Základy agile - Agile Foundation a medzinárodných certifikačných skúšok PRINCE2 Foundation AXELOS, PRINCE2 Practitioner AXELOS i EXIN Agile Scrum Foundation.