Menu

Teamleader

Spoznajte metodiku projektového riadenia PRINCE2 a získajte medzinárodne uznávaný certifikát PRINCE2 Foundation AXELOS®.
Online kurz, v ktorom nájdete všetko potrebné pre zvládnutie základov metodiky PRINCE2 samoštúdiom a zloženie medzinárodnej certifikačnej skúšky PRINCE2 Foundation AXELOS.
Poldenný kurz, ktorý Vás uvedie do sveta agilného vývoja. Predstavuje históriu Agile, najznámejšie a najpoužívanejšie agilné rámce, koncepty, techniky a spôsoby správania.
Vstúpte s nami do sveta populárnych agilných rámcov, prístupov, techník a spôsobov správania.
Získajte pokročilé znalosti agile potrebné pre roly scrum mastra i product ownera a pripravte sa na medzinárodnú certifikáciu.
Pripravte sa na absolvovanie certifikácie odborníka na projektové riadenie podľa štandardov PMI, úrovne PMP alebo CAPM.
Zoznámte sa s globálnym štandardom riadenia IT služieb - ITSM a získajte medzinárodne platný certifikát ITIL Foundation AXELOS.
Novinka
Integrované riadenie vývoja a prevádzky IT v spolupráci s biznisom - skĺbenie ITSM a agile.
Nový prístup k riadeniu služieb pre digitálny vek. S možnosťou certifikácie.
Najrýchlejšia príprava na certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation od AXELOSu.
Chcete absolvovať certifikačné skúšky EXIN Agile Scrum Foundation či inú certifikáciu EXIN bez kurzu? Potom ste tu správne.
Novinka
Prinášame vám nové online kurzy agile, Scrum, PRINCE2, PRINCE2 Agile, PMI, ITIL a cvičné testy k nim. Vyskúšajte si prvých 30% z každého online kurzu i cvičného testu zdarma a niektoré cvičné testy zadarmo celé.  
Zlaďte PRINCE2 s Agile a získajte medzinárodný certifikát PRINCE2 Agile Practitioner.
Školenie Úvod do PRINCE2 Agile rámcovo predstavuje toto rozšírenie PRINCE2, jeho princípy, prínosy a certifikáciu.