Menu

Ďalšie certifikačné skúšky EXIN®

EXIN Accredited Exam Center - AEC V prípade záujmu o ďalšie certifikačné skúšky z rozsiahleho portfólia EXIN nás prosím kontaktujte s uvedením presného názvu skúšky, požadovaného počtu kandidátov, mesta konania skúšky a časového obdobia, v ktorom by mali skúšku absolvovať. Následne Vám zašleme cenovú ponuku.