Projektový manažér | Riaďte Vaše projekty, služby i vývoj produktov úspešne
Menu

Projektový manažér

Spoznajte metodiku projektového riadenia PRINCE2 a získajte medzinárodne uznávaný certifikát PRINCE2 Foundation AXELOS®.
Využite možnosť získať kurzy a certifikáciu PRINCE2 základnej a pokročilej úrovne za zvýhodnenú "balíčkovú" cenu. S pravými certifikátmi AXELOS.
Zlepšite sa v aplikácii PRINCE2 v praxi a získajte medzinárodný certifikát PRINCE2 Practitioner AXELOS.
Pripravte sa na absolvovanie certifikácie odborníka na projektové riadenie podľa štandardov PMI, úrovne PMP alebo CAPM.
Poldenný kurz, ktorý Vás uvedie do sveta agilného vývoja. Predstavuje históriu Agile, najznámejšie a najpoužívanejšie agilné rámce, koncepty, techniky a spôsoby správania.
Zlaďte PRINCE2 s Agile a získajte medzinárodný certifikát PRINCE2 Agile Practitioner.
Vstúpte s nami do sveta populárnych agilných rámcov, prístupov, techník a spôsobov správania.
Získajte pokročilé znalosti agile potrebné pre roly scrum mastra i product ownera a pripravte sa na medzinárodnú certifikáciu.
Pripravte sa u nás na prestížnu medzinárodnú certifikáciu agilného riadenia PMI Agile Certified Practitioner - PMI-ACP.
Pripravte sa u nás na prestížnu medzinárodnú certifikáciu agilného riadenia PMI Agile Certified Practitioner - PMI-ACP.
Zoznámte sa s globálnym štandardom riadenia IT služieb - ITSM a získajte medzinárodne platný certifikát ITIL Foundation AXELOS.
Agilné riadenie vývoja a prevádzky IT - skĺbenie ITSM a agile.
Novinka
Nový prístup k riadeniu služieb pre digitálny vek. S možnosťou certifikácie.
Blíži sa dátum expirácie Vášho certifikátu PRINCE2 Practitioner a chcete sa kvalitne pripraviť na recertifikáciu?
Najrýchlejšia príprava na certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation od AXELOSu.
Kurz PRINCE2 Practitioner Expres Vás najrýchlejšie pripraví na zloženie medzinárodnej certifikačnej skúšky projektového riadenia PRINCE2 Practitioner, ktorú môžete absolvovať priamo na kurze.
Online kurz, v ktorom nájdete všetko potrebné pre zvládnutie základov metodiky PRINCE2 samoštúdiom a zloženie medzinárodnej certifikačnej skúšky PRINCE2 Foundation AXELOS.
Online kurz PRINCE2 pokročilej úrovne, ktorý vám pomôže nacvičiť si praktickú aplikáciu tejto metodiky a pripraviť sa na medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Practitioner AXELOS.
Chcete absolvovať certifikačné skúšky EXIN Agile Scrum Foundation či inú certifikáciu EXIN bez kurzu? Potom ste tu správne.
Novinka
Zlaďte PRINCE2 s Agile a získajte medzinárodný certifikát PRINCE2 Agile Foundation.