Menu

Návratnosť investícií do projektového riadenia - príklady

Kedy sa našej spoločnosti oplatí investovať do zlepšenia nášho systému projektového riadenia?

1.) Naša spoločnosť realizuje časť svojich výnosov a zisku prostredníctvom projektov.

                             

 

Plánované výnosy z projektov spoločnosti za najbližších 12 mesiacov

400 000

Plánované náklady na projekty spoločnosti za najbližších 12 mesiacov

-320 000

Plánovaná zisková marža z projektov spoločnosti za najbližších 12 mesiacov

80 000

Vážený priemer prekročení rozpočtu našej spoločnosti na projekty za posledných 12 mesiacov

15%

 

Odhad skutočných nákladov našej spoločnosti na projekty v najbližších 12 mesiacoch na základe minulých prekročení rozpočtu

-368 000

Odhadované čisté výnosy (= výnosy - priame náklady) z projektov spoločnosti v najbližších 12 mesiacoch na základe minulých prekročení rozpočtu

32 000

Odhadovaný ušlý zisk Vašej spoločnosti z projektov v najbližších 12 mesiacoch na základe minulých prekročení rozpočtu

-48 000

Odhadovaný podiel nedostatočného projektového riadenia na prekročení rozpočtu

50%

 

Odhadovaný dodatočný zisk pri eliminácii nedostatočného projektového manažmentu*

24 000

€ ročne

* V prípade záujmu o spracovanie analýzy možnej návratnosti investícií do projektového riadenia v konkrétnych podmienkach Vašej spoločnosti nás prosím kontaktujte.

 

 

2.) Naša spoločnosť plánuje v budúcnosti realizovať projekty pre zákazníkov, ktorí od dodávateľov vyžadujú certifikáty z projektového riadenia.

 

 

Náš business case v tomto prípade vypočítame ako: plánovaný zisk z projektov za najbližších 12 mesiacov vs náklady na bodyshopping projektových manažérov s certifikátmi požadovanými zákazníkmi vs náklady na vyškolenie vlastných pracovníkov.*

 

 

* V prípade záujmu o spracovanie analýzy možnej návratnosti investícií do projektového riadenia v konkrétnych podmienkach Vašej spoločnosti nás prosím kontaktujte.

 

 

 

Kedy sa mi/ nám finančne oplatí investovať do školenia projektového riadenia?

3.) Chcem pracovať na pozícii, ktorá si vyžaduje kvalifikáciu v oblasti projektového riadenia potvrdenú nezávislým medzinárodným certifikátom (PRINCE2/ PMI/ IPMA)

 

 

Plat na súčasnej pozícii**

886

€/ mes.

Plat na novej pozícii, ktorá si vyžaduje kvalifikáciu v oblasti riadenia projektov***

1524

€/ mes.

Investícia do kvalifikácie v oblasti projektového riadenia potrebnej na získanie novej pozície****

1 390

Nárast platu

638

€/ mes.

Doba návratnosti investície do potrebnej kvalifikácie v oblasti projektového riadenia

3

mesiace

Kontaktujte nás a bezplatne Vám pošleme softvérovú kalkulačku na výpočet návratnosti investície do školení projektového manažmentu (vo formáte MS Excel alebo OpenDocument)

**v príklade 3.) použitá priemerná mesačná mzda za 1.-3. kvartál 2016 podľa údajov ŠÚ SR z 9.12.2016.

***v príklade 3.) použitý priemerný plat na pozícii Projektový manažér z prieskumu platov www.platy.sk k 11.12.2016.

****v príklade 3.) použitá cena akreditovaných kurzov PRINCE2 Foundation a Practitioner našej spoločnosti vrátane medzinárodne platných certifikačných skúšok PRINCE2 Foundation aj Practitioner AXELOS®, platná k 11.12.2016.

kalkulačka