Menu

Ako si správne vybrať kurz a certifikáciu projektového riadenia?

Porovnanie certifikátov riadenia projektov i programov pre uľahčenie Vášho rozhodovania

PROJEKTOVÁ ROLA AXELOS® PMI®   IPMA®
programový manažér / projektový riaditeľ MSP Practitioner, MSP Advanced Practitioner PgMP   IPMA A
senior projektový manažér x x   IPMA B
projektový manažér

PRINCE2 Practitioner, PRINCE2 Agile Practitioner

PMP   IPMA C
člen riadiaceho tímu projektu PRINCE2 Foundation CAPM   IPMA D

 

Pri výbere Vám pomôže, keď si zodpoviete tieto kľúčové otázky:

1. Ako rýchlo potrebujete certifikovať Vašich pracovníkov? Najrýchlejšou cestou je PRINCE2, kde je možné zložiť certifikačnú skúšku priamo na akreditovanom kurze. V prípade úspechu získate medzinárodný certifikát do 2-3 pracovných dní. Verejné certifikačné kurzy organizujeme aspoň 2x mesačne a vnútrofiremné dohodou.

Naopak najpomalšou cestou je IPMA, kde môže certifikačný proces, najmä na vyššie úrovne, pri ktorých sa vyžaduje predloženie podrobnej správy o odriadených projektoch, ich posúdenie hodnotiteľom atď. trvať niekoľko mesiacov.

2. Ktorý štandard projektového a/ alebo programového riadenia vyžadujú Vaši zákazníci? Na Slovensku a v Európe je najžiadanejším štandardom PRINCE2, najmä v odvetviach informačných a telekomunikačných technológií, finančníctva a vo verejnej správe.

3. Ktorý štandard/ ktoré štandardy projektového a/ alebo programového riadenia používajú Vaši dodávatelia?

4. Vstupné požiadavky na certifikáciu podľa ktorého štandardu spĺňajú potenciálni kandidáti? Najmenšie vstupné prekážky kladie certifikácia PRINCE2. Čo neznamená, že by bola menej hodnotná. Iba sa riadi filozofiou, že to, čo kandidát vie, sa ukáže na skúške.

Preto nevyžaduje - na rozdiel od PMI a IPMA - vykazovanie, koľko hodín školenia projektového riadenia ste absolvovali, koľko hodín ste strávili vedením jednotlivých procesov projektového riadenia alebo ktoré "kompetenčné oblasti odborníka na projektové riadenie" ste použili vo Vašich projektoch.

5. Ako dobre potenciálni kandidáti ovládajú anglický jazyk? Certifikáciu PRINCE2 a IPMA je možné absolvovať v slovenčine (PRINCE2 Practitioner v češtine), ostatné iba v angličtine.

6. Aké sú náklady na udržanie certifikácie? PRINCE2 Foundation platí doživotne. Platnosť všetkých ostatných vyššie uvedených certifikátov je časovo obmedzená. PRINCE2 Practitioner platí 5 rokov/ od 10.7.2017, kedy vstúpila do platnosti nová verzia PRINCE2 6. edícia, platí certifikát PRINCE2 Practitioner 3 roky. Potom je potrebné absolvovať recertifikačnú skúšku. Či sa na túto recertifikáciu pripravíte samoštúdiom alebo absolvujete prípravný kurz (prezenčný alebo online) je na Vás. U MSP to je obdobné.

Na udržanie certifikátov PMI PMP a PgMP je nutné zbierať tzv PDU (Profesional Development Units), aspoň raz za 3 roky ich vykázať PMI a zaplatiť recertifikačný poplatok. To znamená povinnosť priebežne sa ďalej vzdelávať v riadení projektov absolvovaním ďalších školení, konferencií, prednášaním, písaním článkov a pod. Nestačí "len" riadiť projekty - za to by ste nenazbierali dostatok PDU.

Certifikáty PMI CAPM a IPMA D po 5 rokoch expirujú a je nutné znovu absolvovať plnú certifikačnú skúšku.

Certifikáty IPMA C, B a A platia 5 rokov. Na ich predĺženie je nutné požiadať o recertifikáciu, vykázať, aké projekty/ program/ portfóliá kandidát riadil a splniť ďalšie podmienky, ktoré sa v jednotlivých krajinách líšia. 

7. Stačí Vám certifikácia iba podľa jedného štandardu projektového riadenia?

 

Ak začínate dávať riadeniu Vašich projektov systém, odporúčame Vám:

 • použiť PRINCE2 ako základný štandard vzhľadom k jeho praktickosť a priamočiarosť
 • podľa potreby ho dopĺňať o nástroje a techniky projektového riadenia poskytované štandardmi PMI alebo prípadne IPMA
 • obdobne postupovať pri výbere certifikácie - ako "zdravý základ" zvoliť PRINCE2 Foundation a pre vybraných pracovníkov ako nadstavbu pridať ďalšie certifikácie podľa ich rolí a potrieb Vašej organizácie.

 

PRINCE2, PMI, IPMA

vysvetlenie a porovnanie v 3 minútach

PRINCE2 v 3 minútach

 

 


V prípade, že potrebujete v týchto veciach poradiť, radi Vám pomôžeme - kontaktujte nás prosím. Úvodné konzultácie sú bezplatné.

Detailné porovnanie našich kurzov projektového riadenia zahŕňajúce:

 • cieľovú skupinu
 • prínosy
 • informácie o certifikačných skúškach a akreditácii
 • dĺžku trvania
 • jazyk výučby a materiálov
 • miesto konania
 • cenu
 • vstupné požiadavky k certifikačnej skúške nájdete v nižšie priloženej podrobnej tabuľke.
Priložené súbory