Menu

Online kurzy v angličtine

Prinášame vám nové online kurzy agile, Scrum, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, PMI®, ITIL® a cvičné testy k nim.

 

Vyskúšajte si prvých 30% z každého online kurzu i cvičného testu zdarma a niektoré cvičné testy zadarmo celé.

 

Online kurzy PRINCE2 a PRINCE2 Agile v angličtine

  • PRINCE2 2017 Foundation - základný certifikačný kurz najpopulárnejšej metodiky projektového riadenia na svete - 180 EUR/ os.
  • PRINCE2 2017 Practitioner - certifikačný kurz pokročilej úrovne (podmienkou sú vstupné znalosti zodpovedajúce úrovni PRINCE2 Foundation) - 240 EUR/ os.
  • PRINCE2 Agile Practitioner - certifikačný kurz pokročilej úrovne, na ktorom sa naučíte, ako zladiť PRINCE2 s agilnými prístupmi (podmienkou sú vstupné znalosti zodpovedajúce úrovni PRINCE2 Agile Foundation alebo PRINCE2 Foundation) - 240 EUR/ os.

 

 

Online kurz podľa štandardu PMI v angličtine

 


Online kurz ITIL v angličtine

ITIL 4 Foundation - pripravujeme v spolupráci s naším obchodným partnerom

 


Online kurzy agile v angličtine

  • The Scrum Framework - predstavenie rámca Scrum s dôrazom na rolu Scrum Mastra, príprava na certifikačnú skúšku Professional Scrum Master - PSM™ I Scrum.org - 90 EUR/ os.
  • Scrum Product Ownership - kurz pre vlastníkov produktov pracujúcich v Scrume, súčasne príprava na certifikačnú skúšku Professional Scrum Product Owner - PSPO™ I Scrum.org - 90 EUR/ os.
  • AgilePM® Foundation - kurz základadnej úrovne agilného riadenia projektov podľa štandardu DSDM, súčasne slúžiaci ako príprava na certifikačnú skúšku AgilePM Foundation APMG - 180 EUR/ os.

 

 

 

Cvičné online testy PRINCE2 Foundation a PMI PMP/ CAPM úplne zdarma

 

 

Cvičné online testy agile

 

 

Ak máte záujem o získanie väčšieho počtu licencií pre svojich zamestnancov/ spolupracovníkov za výhodnejšiu cenu, kontaktujte nás na ondekova@potifob.com.

 

Ak máte záujem o absolvovanie medzinárodných certifikačných skúšok od AXELOSu (PRINCE2, ITIL) alebo EXINu (agile), kontaktujte nás na ondekova@potifob.com.

 

 

Tréneri

Online kurzy v angličtine pre vás pripravili naši obchodní partneri - Nader K. Rad a Frank Turley zľava, ktorí majú viac než 20 ročné skúsenosti s projektovým riadením, vedením prezenčných kurzov projektového riadenia a tvorbou online kurzov projektového riadenia. Vydali desiatky kníh o projektovom i agilnom riadení. Majú taktiež množstvo certifikácií v oblasti projektového a agilného riadenia.