Menu

online kurz a skúška PRINCE2® Practitioner

Online kurz pokročilej úrovne PRINCE2 Practitioner:
 • precvičuje riadenie projektov podľa PRINCE2
 • pripravuje na absolvovanie prestížnej medzinárodnej certifikačnej skúšky PRINCE2 Practitioner AXELOS®, ktorú si môžete ku kurzu objednať v online verzii. 
Pred absolvovaním kurzu PRINCE2 Practitioner je potrebné ovládať metodiku PRINCE2 na úrovni zodpovedajúcej PRINCE2 Foundation. Podmienkou pre pripustenie na certifikáciu PRINCE2 Practitioner je buď predošlé zloženie skúšky PRINCE2 Foundation alebo preukázanie sa platným certifikátom PMI PMP či CAPM resp. IPMA ktorejkoľvek úrovne.
 
Naša spoločnosť POTIFOB, s.r.o. je vedúca slovenská akreditovaná tréningová organizácia - ATO PRINCE2 a jediná slovenská strategická ATO AXELOS Limited, vlastníka PRINCE2 a ďalších globálnych best practice štandardov.
 
 
 

Pre koho je online kurz a čo prinesie absolventom?

Online kurz PRINCE2 Practitioner je vhodný pre projektových manažérov a koordinátorov, členov projektových výborov, vedúcich tímov, analytikov, pracovníkov projektového dohľadu, zabezpečovania kvality a všetkých, ktorí:
 • sa chcú precvičiť v aplikovaní metodiky PRINCE2 na riadenie svojich projektov
 • chcú získať prestížny, celosvetovo uznávaný certifikát projektového manažéra PRINCE2 Practitioner potvrdzujúci ich schopnosť riadiť projekty podľa PRINCE2
 • a dávajú prednosť online kurzu pred "klasickým".

 

Každý účastník nášho online kurzu PRINCE2 Practitioner obdrží:

 • časovo neobmedzený prístup do nášho na slovenskom trhu unikátneho e-learningového prostredia PRINCE2 Practitioner
 • podrobný popis certifikácie a súbor osvedčených rád a odporúčaní, ako ju zvládnuť
 • oba plné oficiálne cvičné testy PRINCE2 Practitioner AXELOS so zdôvodnením odpovedí - česká a anglická verzia, vrátane sylabu a dizajnu skúšky
 • prístup k oficiálnemu anglicko-českému výkladovému slovníku PRINCE2
 • šablóny všetkých 26 hlavných riadiacich produktov (dokumentov) PRINCE2 v angličtine a češtine, pripravené na použitie vo Vašich projektoch
 • podrobný procesný model PRINCE2 v slovenčine a angličtine
 • u kurzov vedených podľa verzie PRINCE2 2009 konverzný balíček na verziu 2017 - súbor slidov verzie 2017, ktoré sú oproti verzii 2009 nové alebo výrazne zmenené, prevodový slovníček zmenených pojmov a aktualizované šablóny hlavných riadiacich produktov
 • u kurzov vedených podľa verzie PRINCE2 2017 balíček pre spätnú kompatibilitu s verziou 2009 - súbor slidov verzie 2009, ktoré sú vo verzii 2017 iné alebo nie sú vôbec a prevodový slovníček zmenených pojmov
 • e-mailovú odbornú podporu pri príprave na medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Practitioner od momentu úhrady za online kurz až do absolvovania skúšky (fair-use policy)
 • prístup na oficiálny portál pre kandidátov certifikácie skúšobného insititutu
 • možnosť dokúpiť si, podľa vlastného výberu uvedeného v objednávke, oficiálnu publikáciu Managing Successful Projects with PRINCE2 od AXELOSu - "PRINCE2 manuál" (v angličtine), ktorá je jedinou povolenou literatúrou na skúške. Ďalej je možné zakúpiť si u nás oficiálny výťah najdôležitejších vecí z PRINCE2 manuálu - publikáciu AXELOS "PRINCE2 Pocketbook", slovenskú alebo českú verziu knižky "praotca" PRINCE2 p. Colina Bentleyho "PRINCE2 Précis" - zhrnutie kľúčových prvkov PRINCE2 alebo českú verziu knihy "PRINCE2 pro řízení malých projektů" od rovnakého autora.

 

Certifikačná skúška PRINCE2 Practitioner

Certifikačnú skúšku PRINCE2 Practitioner je možné absolvovať online v češtine, angličtine alebo v inom svetovom jazyku. Voucher na skúšku, ktorý dostanete od medzinárodného certifikačného orgánu, je platný 12 mesiacov. Spolu s voucherom dostanete e-mailom detailné pokyny od certifikačného orgánu, ako sa na skúšku prihlásiť a ako si vybrať termín. Ku skúške budete potrebovať počítač s kamerou (stačí zabudovaná) a prístupom na internet kvôli dohľadu na diaľku od certifikačného orgánu.

Základná literatúra pre skúšku - PRINCE2 manuál, t.j. kniha Managing Successful Projects with PRINCE2 je dostupná v angličtine a ďalších rozšírených jazykoch (s prekladom PRINCE2 manuálu do slovenčiny či češtiny sa nepočíta). Na prípravu na skúšku v češtine je možné čiastočne využiť knihy "PRINCE2 Précis" a "PRINCE2 pro řízení malých projektů".

Poplatky za certifikačnú skúšku PRINCE2 Practitioner (1 pokus) a vystavenie rovnomenného prestížneho elektronického medzinárodného certifikátu skúšobným inštitútom - examination institute oprávneným AXELOS Limited, vlastníkom PRINCE2 (pri úspešnom zložení skúšky) sú zahrnuté v cene kurzu.

Certifikačný test má formu výberu z viacerých možností, tzv. Objective testing format. Na jeho vypracovanie budete mať 3 hodiny a 8 minút.

Anglická mutácia skúšky sa skladá podľa novej verzie PRINCE2 2017. Všetky ostatné jazykové mutácie skúšky vrátane českej sú a budú aj naďalej k dispozícii vo verzii PRINCE2: 2009. Skúšky verzie 2017 majú oproti verzii 2009 výrazne jednoduchší formát a menší počet otázok pri rovnakej dĺžke skúšky. U certifikátov PRINCE2 2017 je číslo verzie PRINCE2 uvedené na certifikáte.

Platnosť certifikátov PRINCE2 2017 Practitioner je 3 roky, u verzie 2009 5 rokov. Pre recertifikáciu je potrebné buď zložiť znova plnú skúšku Practitioner alebo si kúpiť od AXELOS "členstvo PRINCE2" (PRINCE2 membership) a v ňom nazbierať dostatočný bodov neustáleho odborného rozvoja (CPD points).

Výsledok certifikačnej skúšky sa dozviete krátko po jej uskutočnení. Finálne, podrobnejšie výsledky certifikačnej skúšky s rozpisom % získaných bodov z možných za jednotlivé okruhy skúšky Vám zašle skúšobný inštitút do 2 pracovných dní po skúške. Do 3 pracovných dní od absolvovania skúšky dostanete oficiálny elektronický certifikát o jej zložení vydaný oprávneným skúšobným inštitútom PRINCE2 (v prípade kladného výsledku).

 

Čo sa skúša?

Certifikácia PRINCE2 Practitioner hodnotí, či je kandidát schopný aplikovať metodiku PRINCE2 na riadenie jednoduchého projektu v prostredí podporujúcom PRINCE2.
 
Kandidát musí preukázať schopnosť aplikovať i prispôsobovať metodiku PRINCE2 tak, aby s jej pomocou vyriešil zadania z oblasti riadenia projektu stanovené v prípadovej štúdii a tiež odhalil a napravil prípadné chyby pri jej aplikácii.
 
Úspešní absolventi skúšky získavajú právo používať prestížny titul projektového manažéra PRINCE2 Practitioner.
 
Pre účastníkov kurzu PRINCE2, ktorí majú zdravotné postihnutie, platia pri certifikácii určité úľavy. Ak si chcete takú úľavu uplatniť, je potrebné to uviesť do poznámky pri objednaní online kurze PRINCE2.
 

Cena

Cena online kurzu PRINCE2 Practitioner je 100 EUR na osobu.
 
Online certifikačná skúška AXELOS® PRINCE2 Practitioner stojí ďalších 280 EUR na osobu vrátane elektronického certifikátu o jej zložení (pri úspechu na skúške).
 
Cena PRINCE2 publikácií, ktoré si môžete objednať spolu s kurzom:
 • Managing Successful Projects with PRINCE2 2017 - pravý PRINCE2 2017 manuál v angličtine: 96 EUR
 • PRINCE2 Pocketbook 2017 v angličtine: 10 EUR
 • PRINCE2 Précis v slovenčine 2017: 15 EUR
 • PRINCE2 Précis v slovenčine 2009: 15 EUR
 • PRINCE2 Précis v češtine 2017: 15 EUR
 • PRINCE2 Précis v češtine 2009: 15 EUR
 • PRINCE2 pro řízení malých projektů v češtine 2017: 15 EUR
 • PRINCE2 pro řízení malých projektů v češtine 2009: 15 EUR
Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše online kurzy PRINCE2 objednané cez našu slovenskú webovú stránku. Platia naše obchodné podmienky.
 
 
Ak nám do 30 dní od obdržania prístupu oznámite, že vám náš online kurz nič nepriniesol, vrátime vám jeho cenu. Táto záruka platí za podmienky, že ste ešte nevyužili voucher na certifikačnú skúšku a vrátite nám ho nepoškodený.
 
 

Ako objednať?

Pre objednanie vyplňte náš objednávkový formulár.
 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

Kontaktujte nás prosím.