Menu

PRINCE2 Agile Foundation

PRINCE2 Agile prepája najpopulárnejšiu metodiku projektového riadenia PRINCE2 s agilnými metódami.

Kombinuje flexibilitu agile s jasne definovaným rámcom PRINCE2. PRINCE2 Agile je možné použiť na všetky typy agilne riadených projektov. Funguje so známymi agilnými rámcami ako Scrum, Kanban, Lean, XP (eXtreme Programming) a ďalšie.

Certifikačnú skúšku môžete absolvovať v papierovej podobe u nás v termíne stanovenom vzájomnou dohodou alebo online v termíne z ponuky skúšobného inštitútu.

Bližšie informácie o kurze nájdete na podstránke PRINCE2 Agile Foundation.

Všetky ceny sú uvedené na osobu bez DPH. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Jazyk kurzu
Slovenčina
Dátum konania
16.03.2020 - 09:00 - 18.03.2020 - 10:30
Miesto
Bratislava
Cena
615 € + 200 € skúška AXELOS
Vrátane skúšky
áno
Objednať