Menu

ITIL 4 Foundation

ITIL Foundation poskytuje ucelený úvod do problematiky procesného riadenia IT služieb. Na overenie základnej úrovne znalostí ITIL slúži certifikačná skúška ITIL Foundation AXELOS®, ktorú môžete absolvovať priamo u nás. 

Kurz vás naučí orientovať sa v problematike poskytovania IT služieb, porozumieť všetkým zložkám jeho procesného riadenia, používať jednotnú terminológiu v rámci IT procesov, koncepciu ITIL, rozumieť životnému cyklu IT služieb, poznať základné procesy fáz životného cyklu (Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service operation a Neustále zlepšovanie), ich aktivity, vstupy, výstupy, väzby na ďalšie procesy, prínosy a potenciálne problémy.

Na našich prípravných kurzoch používame kombináciu výkladu lektora, diskusií a skupinových cvičení. V priebehu kurzu si účastníci overia svoje znalosti pomocou oficiálnych skúšobných otázok podobných otázkam z reálnej certifikačnej skúšky. Verejné prípravné kurzy ITIL Foundation, ktoré ponúkame ako akreditovaná tréningová organizácia - ATO ITIL, trvajú 2 dni. Certifikačná skúška sa píše na 3. deň alebo po dohode v neskoršom termíne.

Tento kurz je vedený podľa novej verzie ITIL - 4.

Pre viac informácií kliknite na: ITIL Foundation – informácie o kurzoch a skúškach.

Jazyk kurzu
Angličtina
Čeština
Dátum konania
06.03.2019 - 09:00 - 08.03.2019 - 10:30
Miesto
Praha
Cena
470 € + 180 € skúška AXELOS
Vrátane skúšky
áno
Objednať