Menu

PRINCE2 Practitioner in English

Cieľom tohto kurzu je, aby:

  • účastníci hlbšie pochopili filozofiu metodiky projektového manažmentu PRINCE2
  • sa účastníci naučili aplikovať PRINCE2 na riadenie projektu v prostredí podporujúcom túto metodiku
  • sa účastníci pripravili na absolvovanie medzinárodnej skúšky PRINCE2 Practitioner a na záver kurzu ju zložili.

Pre viac informácií kliknite na: PRINCE2 Practitioner.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20%. Platia naše obchodné podmienky.

Jazyk kurzu
Angličtina
Dátum konania
11.07.2019 - 09:00 - 12.07.2019 - 12:30
Miesto
Bratislava
Cena
395 € + 245 € AXELOS exam
Vrátane skúšky
áno
Objednať