Líniový manažér | Riaďte Vaše projekty, služby i vývoj produktov úspešne
Menu

Líniový manažér

Rýchle rámcové predstavenie najpopulárnejšej metodiky projektového riadenia - PRINCE2.
Pripravili sme pre Vás školenie Úvod do PMI, ktoré stručne predstavuje štandard projektového riadenia PMI s dôrazom na PMI PMBOK Guide 5th Edition.
Poldenný kurz, ktorý Vás uvedie do sveta agilného vývoja. Predstavuje históriu Agile, najznámejšie a najpoužívanejšie agilné rámce, koncepty, techniky a spôsoby správania.
Vstúpte s nami do sveta populárnych agilných rámcov, prístupov, techník a spôsobov správania.
Získajte pokročilé znalosti agile potrebné pre roly scrum mastra i product ownera a pripravte sa na medzinárodnú certifikáciu.
Poldňové školenie, ktoré vás uvedie do ITIL - najpopulárnejšieho štandardu pre riadenie IT služieb.
Agilné riadenie vývoja a prevádzky IT - skĺbenie ITSM a agile.
Novinka
Nový prístup k riadeniu služieb pre digitálny vek. S možnosťou certifikácie.
Chcete absolvovať certifikačné skúšky EXIN Agile Scrum Foundation či inú certifikáciu EXIN bez kurzu? Potom ste tu správne.