Menu

Líniový manažér

Rýchle rámcové predstavenie najpopulárnejšej metodiky projektového riadenia - PRINCE2.
Pripravili sme pre Vás školenie Úvod do PMI, ktoré stručne predstavuje štandard projektového riadenia PMI s dôrazom na PMI PMBOK Guide 5th Edition.
Poldenný kurz, ktorý Vás uvedie do sveta agilného vývoja. Predstavuje históriu Agile, najznámejšie a najpoužívanejšie agilné rámce, koncepty, techniky a spôsoby správania.
Školenie Úvod do PRINCE2 Agile rámcovo predstavuje toto rozšírenie PRINCE2, jeho princípy, prínosy a certifikáciu.
Vstúpte s nami do sveta populárnych agilných rámcov, prístupov, techník a spôsobov správania.
Získajte pokročilé znalosti agile potrebné pre roly scrum mastra i product ownera a pripravte sa na medzinárodnú certifikáciu.
Poldňové školenie, ktoré vás uvedie do ITIL - najpopulárnejšieho štandardu pre riadenie IT služieb.
Novinka
Integrované riadenie vývoja a prevádzky IT v spolupráci s biznisom - skĺbenie ITSM a agile.
Nový prístup k riadeniu služieb pre digitálny vek. S možnosťou certifikácie.
Chcete absolvovať certifikačné skúšky EXIN Agile Scrum Foundation či inú certifikáciu EXIN bez kurzu? Potom ste tu správne.
Novinka
Kurz a certifikácia úplne nového riešenia pre celofiremnú agilitu od AXELOS. Ponúkame ako jediní v SR.
Novinka
Prinášame vám nové online kurzy agile, Scrum, PRINCE2, PRINCE2 Agile, PMI, ITIL a cvičné testy k nim. Vyskúšajte si prvých 30% z každého online kurzu i cvičného testu zdarma a niektoré cvičné testy zadarmo celé.