IT manažér | Riaďte Vaše projekty, služby i vývoj produktov úspešne
Menu

IT manažér

Poldňové školenie, ktoré vás uvedie do ITIL - najpopulárnejšieho štandardu pre riadenie IT služieb.
Zoznámte sa s globálnym štandardom riadenia IT služieb - ITSM a získajte medzinárodne platný certifikát ITIL Foundation AXELOS.
Poldenný kurz, ktorý Vás uvedie do sveta agilného vývoja. Predstavuje históriu Agile, najznámejšie a najpoužívanejšie agilné rámce, koncepty, techniky a spôsoby správania.
Vstúpte s nami do sveta populárnych agilných rámcov, prístupov, techník a spôsobov správania.
Získajte pokročilé znalosti agile potrebné pre roly scrum mastra i product ownera a pripravte sa na medzinárodnú certifikáciu.
Rýchle rámcové predstavenie najpopulárnejšej metodiky projektového riadenia - PRINCE2.
Spoznajte metodiku projektového riadenia PRINCE2 a získajte medzinárodne uznávaný certifikát PRINCE2 Foundation AXELOS®.
Agilné riadenie vývoja a prevádzky IT - skĺbenie ITSM a agile.
Novinka
Nový prístup k riadeniu služieb pre digitálny vek. S možnosťou certifikácie.
Riadenie podnikovej architektúry - enterprise architecture podľa TOGAF
Online kurz, v ktorom nájdete všetko potrebné pre zvládnutie základov metodiky PRINCE2 samoštúdiom a zloženie medzinárodnej certifikačnej skúšky PRINCE2 Foundation AXELOS.
Najrýchlejšia príprava na certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation od AXELOSu.
Chcete absolvovať certifikačné skúšky EXIN Agile Scrum Foundation či inú certifikáciu EXIN bez kurzu? Potom ste tu správne.
Novinka
Zlaďte PRINCE2 s Agile a získajte medzinárodný certifikát PRINCE2 Agile Foundation.