Menu

Úrad jadrového dozoru Slovenské republiky

školenia PRINCE2 - Úrad jadrového dozoru SR

„Páčili sa mi fundované odpovede prednášajúceho na otázky poslucháčov vo všetkých častiach kurzu a systematický postup k výkladu témy.“

Imrich Smrtník, Project Manager, Úrad jadrového dozoru SR