Menu

Zmeny týkajúce sa našich kurzov kvôli vírusu SARS-CoV-2 - DôLEŽITÉ!

Zmeny týkajúce sa našich kurzov kvôli vírusu SARS-CoV-2

Vážení zákazníci,

z dôvodu dodržiavania záväzných opatrení prijatých vládou SR dňa 15.3.2020, platných od 16.3.2020, kvôli vírusu SARS-CoV-2 od 16.3.2020 vrátane až do odvolania naše verejné kurzy prebiehajú výlučne virtuálnou formou, čiže na diaľku s prenosom obrazu a zvuku cez internet v reálnom čase.

Pre účasť touto formou je potrebný počítač so stabilným pripojením na internet a nainštalovanou aplikáciou Skype alebo internetovým prehliadačom. Technické riešenie, ktoré sme zvolili, umožňuje nielen zdieľanie prezentácie a výkladu lektora, ale aj vzájomnú diskusiu medzi lektorom a všetkými účastníkmi v reálnom čase.

Pochopiteľne je pri tejto forme sťažené absolvovanie skupinových cvičení, za čo sa ospravedlňujeme - vynútila si to vyššia moc. Dúfame, že nám napriek tomu zachováte priazeň. Ako kompenzáciu poskytujeme všetkým našim študentom individuálne konzultácie s lektorom na diaľku cez skype, whatsapp, e-mail alebo telefón v cene kurzu.

Takisto aj certifikačné skúšky môžete absolvovať online z bezpečia Vášho domova s dohľadom priamo zo skúšobného inštitútu cez vašu webkameru a mikrofón.

Ak chcete namiesto absolvovania kurzu virtuálnou formou odložiť či zrušiť objednanú účasť na kurze, je to možné, v súlade s našimi platnými všeobecnými obchodnými podmienkami.

Ďalej v ponuke máme:

Pridať nový komentár