Menu

Predstavujeme nový prístup k riadeniu služieb - VeriSM™

Predstavujeme nový prístup k riadeniu služieb - VeriSM™
VeriSM™ je úplne nový prístup k riadeniu služieb - service manažmentu pre digitálny vek. Organizáciám ponúka príležitosť obsluhovať zákazníkov v súlade s vysokými nárokmi dnešnej doby a súčasne znižovať riziká a náklady. Popisuje, ako môže organizácia definovať svoje princípy riadenia služieb a potom využiť vhodnú kombináciu manažérskych praktík k dodaniu hodnoty.
 
VeriSM je skratka slov:
  • Value driven - riadené hodnotou
  • Evolving - vyvíjajúce sa
  • Responsive - responzívne
  • Integrated - integrované
  • Service Management - riadenie služieb
Jeho stavebným kameňom a unikátnym prvkom je manažérska mriežka (Management Mesh). Umožňuje flexibilný prístup, ktorý je možné prispôsobiť v závislosti na požiadavkách na jednotlivý produkt alebo službu. Mriežka obsahuje zdroje, prostredie, novo vznikajúce technológie a manažérske postupy.
 
 
 
 
VeriSM certifikácia je vhodná pre kohokoľvek, kto je v kontakte s riadením služieb, nielen v IT. Certifikácia je dostupná v troch moduloch:
  • Essentials je ucelený úvod do princípov riadenia služieb.
  • Plus preukazuje znalosť nových prístupov a technológií relevantných pre riadenie služieb.
  • Foundation zahŕňa oba predchádzajúce moduly - Essentials a Plus. Definuje proces výberu a integrácie riadiacich postupov a určuje charakteristiky úspešných prevádzkových modelov.

Držiteľom certifikátov ITIL Foundation stačí pre získanie certifikácie VeriSM Foundation zložiť skúšku VeriSM Plus.

Viac sa môžete dozvedieť v popise kurzu VeriSM.