Menu

Predaj doplnkovej a oficiálnej PRINCE2, ITIL literatúry

PRINCE2 2017: Précis - zhrnutie kľúčových prvkov PRINCE2

Táto malá knižka od "praotca" metodiky PRINCE2 Colina Bentleyho je nabitá základnými informáciami o PRINCE2, ktoré musíte poznať, aby ste zložili skúšku Foundation. Súčasne je prvou a zatiaľ jedinou knihou o PRINCE2 kvalitne preloženou do slovenčiny.

Pripomenie vám - alebo vám povie, ak je to váš prvý kontakt s PRINCE2 - všetky kľúčové časti a terminológiu tejto populárnej metódy projektového riadenia, poradie aktivít a produktov, ktoré môžete potrebovať na Vašej ceste projektom.

Ak ste projektový manažér riadiaci Vaše prvé PRINCE2 projekty, táto kniha funguje ako pamäťová pomôcka, čo by ste mali urobiť ako ďalší krok. 

Najnovšie slovenské vydanie knihy podľa PRINCE22017 sme pripravili v spolupráci s Colinom Bentleym a vydali vlastným nákladom ve februári 2017. Preklad odborne aj jazykovo skorigoval 1. a najskúsenejší slovenský akreditovaný tréner PRINCE2 Ing. Štefan Ondek, PMP.


Kniha je v slovenčine, tlačená, v praktickej špirálovej väzbe, formát A4, 44 strán. Dostupná je aj česká verzia od toho istého prekladateľského tímu vrátane korektora.

Kúpiť je možné aj predchádzajúce vydanie podľa PRINCE2: 2009.

Cena: 15 EUR + DPH/ ks.

Objednať

 

PRINCE2 pro řízení malých projektů verzia 2017

Řízení malých projektů s PRINCE2

Kniha, ktorú napísal "praotec" metodiky PRINCE2 Colin Bentley, približuje niekoľko spôsobov, ako jednoducho a prehľadne prispôsobiť PRINCE2 pre použitie na Vašom malom projekte.

Čitateľnosť publikácie zvyšuje použitie priameho, nekomplikovaného štýlu a jednoduchých príkladov.

Je vhodná aj ako doplnková literatúra na skúšku PRINCE2 Practitioner, najmä pre tých, ktorí ju absolvujú v češtine.

Jej nové vydanie podľa verzie PRINCE2 2017 sme pripravili v spolupráci s Colinom Bentleym špeciálne pre našich študentov.

Kniha je v českom jazyku, v papierovej podobe, v praktickej špirálovej väzbe, formát A5, 84 strán.

Kúpiť je možné aj predchádzajúce vydanie podľa PRINCE2: 2009.

Cena: 15 EUR + DPH/ ks.

Objednať

 

 

PRINCE2 manuál - Managing Successful Projects with PRINCE2 2017 Edition

PRINCE2 manuál

Hlavná oficiálna publikácia popisujúca metódu projektového riadenia PRINCE2 verzie 2017.

PRINCE2 manuál je koncipovaný ako príručka pre osoby vykonávajúce roly projektových manažérov, vedúcich tímov a projektovej podpory.

Popisuje princípy, témy, procesy, riadiace produkty aj roly, ktoré umožňujú jednotlivcom i organizáciám úspešne dodávať projekty načas, v dohodnutej kvalite i rozsahu a v rámci stanoveného rozpočtu.

PRINCE2 manuál - kniha Managing Successful Projects with PRINCE2 je okrem toho základom, na ktorom sú postavené certifikačné skúšky PRINCE2 všetkých úrovní a jedinou literatúrou, ktorú je možné používať počas skúšky PRINCE2 Practitioner.

Kniha je v angličtine, v tlačenej podobe, brožovaná.

Cena: 98 EUR + DPH/ ks.

Objednať

 

PRINCE2 Agile manuál -  2018 Edition

Hlavná oficiálna publikácia popisujúca, ako kombinovať metodiku projektového riadenia PRINCE2 s agilnými prístupmi ako Scrum, Kanban či Lean Startup. Zladená s najnovšou verziou PRINCE2 - 2017.

PRINCE2 Agile manuál je základom, na ktorom sú postavené certifikačné skúšky PRINCE2 Agile všetkých úrovní a jedinou literatúrou, ktorú je možné používať počas skúšky PRINCE2 Agile Practitioner.

Kniha je v angličtine, v tlačenej podobe, brožovaná.

Cena: 114 EUR + DPH/ ks.

Objednať
 

 

PRINCE2 2017 Handbook - základná príručka

PRINCE2 Pocketbook

Stručné zhrnutie metodiky projektového riadenia PRINCE2 (podrobne popísanej v PRINCE2 manuále) v praktickom vreckovom formáte, ktoré vďaka nemu môžete mať vždy pri sebe.

Využiteľné aj ako doplnková študijná literatúra pri príprave na základnú úroveň certifikácie PRINCE2 - PRINCE2 Foundation.

Kniha je v anglickom jazyku, v tlačenej podobe, brožovaná.

Cena: 12 EUR + DPH/ ks.

Objednať

 

ITIL Foundation, ITIL4 Edition

Hlavná oficiálna publikácia popisujúca najnovšiu verziu ITIL4 Foundation.

Využiteľná aj ako odporúčaná študijná literatúra pri príprave na základnú úroveň certifikácie ITIL - ITIL4 Foundation.

Kniha je v anglickom jazyku, v tlačenej podobe, brožovaná.

Cena: 52 EUR + DPH/ ks.

Objednať