Menu

PRINCE2 certifikácia celosvetovo a v SR - počty kandidátov a držiteľov certifikátov

Podľa oficiálnych údajov zkúšobného inštitútu (APMG Quarterly AO Marketing Report to End December 2013, str. 4) kandidáti ku koncu roku 2013 absolvovali viac ako 776.000 skúšok PRINCE2 Foundation a viac než 429.000 skúšok PRINCE2 Practitioner.

Celosvetová úspešnosť kandidátov na certifikácii PRINCE2 v r. 2013 bola 96,8% na úrovni Foundation a 79,5% na úrovni Practitioner.

V SR absolvovalo certifikáciu PRINCE2 v r. 2009-2013 1.766 osôb (1.281 Foundation a 485 aj Practitioner). 
V roku 2013 absolvovalo certifikačné skúšky PRINCE2 Foundation v SR 326 osôb a Practitioner 124 osôb, t.j. spolu 450 certifikačných skúšok PRINCE2. To predstavuje oproti roku 2012 nárast o 17,8%.

Pre porovnanie, v r. 2009-2013 absolvovalo certifikáciu a recertifikáciu podľa štandardu IPMA v SR spolu 429 osôb (súčet za všetky úrovne; zdroj: Správa o činnosti SIPR za rok 2013, str. 3). V r. 2013 to bolo len 90 osôb, z toho iba 43 nových certifikácií. To predstavuje oproti roku 2012 prepad o 26,6%.

PMI štatistiky certifikovaných v členení podľa krajín nepublikuje, je však možné odhadnúť, že certifikáciu PMI majú v SR rádovo desiatky osôb.

Z vyššie uvedených čísel vyplýva, že PRINCE2 je s odstupom najžiadanejším štandardom projektového riadenia na Slovensku a popularita tejto best practice metodiky naďalej rýchlo rastie.

 

Počty PRINCE2 akreditovaných tréningových organizácií a pobočiek celosvetovo a v SR

Ku koncu roka 2013 bolo v celosvetovom súčte aktívnych 274 akreditovaných tréningových organizácií - ATO PRINCE2 a 300 pobočiek - affiliates (zdroj: APMG Quarterly AO Marketing Report to End December 2013, str 3). Jednou z nich je naša spoločnosť POTIFOB, s.r.o..

Sme s odstupom najväčším poskytovateľom školení PRINCE2 v SR, prvým so slovenskými trénermi a jediným s viacerými vlastnými slovenskými akreditovanými trénermi PRINCE2.

Náš trhový podiel za celý rok 2015 meraný počtom úspešných absolventov certifikačných skúšok PRINCE2 bol 40%.

Počty absolventov našich kurzov PRINCE2, štatistiky o ich úspešnosti na certifikačných skúškach a ďalšie informácie o našej spoločnosti nájdete na stránke O nás.