Menu

PRINCE2® Foundation + Practitioner

Špeciálna ponuka:

Ak si u nás súčasne objednáte kurzy PRINCE2 Foundation aj PRINCE2 Practitioner, celková cena za oba kurzy je 755 € + 442 € certifikačné skúšky AXELOS.

Obe školenia môžete absolvovať hneď za sebou alebo s časovým odstupom podľa Vášho výberu.

Pri využití tejto ponuky obdržíte už pre prípravu na kurz Foundation oficiálnu publikáciu vlastníka metodiky - AXELOS „Managing Successful Projects with PRINCE2 2017" (PRINCE2 manuál) obsahujúcu plnú verziu metodiky PRINCE2 namiesto "odľahčenej" publikácie "PRINCE2 Handbook"/ "PRINCE2 Précis".

V cene sú zahrnuté i všetky ďalšie potrebné školiace materiály, skúšky PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practitioner, vystavenie elektronických certifikátov skúšobným inštitútom - Examination Institute autorizovaným AXELOS (za podmienky zloženia danej skúšky), občerstvenie a obedy počas kurzu.

Termíny verejných kurzov PRINCE2 Foundation + Practitioner nájdete v našom interaktívnom kalendári.

 

Ďalšie možné zľavy:

  • Pri objednávke verejných kurzov pre viac osôb, pre vnútrofiremné kurzy, samoplatcov a pre tých, ktorí nechcú využiť niektorú z našich nadštandardných záruk (viď nižšie), ponúkame zľavy a zvýhodnenia popísané na podstránke Zľavy z cien našich kurzov PRINCE2.
  • Vďaka novej službe Take2 od PeopleCert a POTIFOB si za príplatok 40 € môžete objednať 2. pokus na skúške. Ak máte o túto službu záujem, je nutné objednať ju spolu s kurzom a uhradiť do 1. pokusu na skúške.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20%. Platia naše obchodné podmienky.

kombinovaný kurz PRINCE2 Foundation + Practitioner