PRINCE2® 2017 roadshow | POTIFOB
Menu

PRINCE2® 2017 roadshow

PRINCE2 2017 roadshow

PRINCE2 2017 roadshow - Praha a Brno 10.3.2017, Bratislava 17.3.2017

Všetkých priaznivcov projektového riadenia sme pozvali na PRINCE2 2017 roadshow, ktorá bola zameraná na predstavenie novej verzie PRINCE2 - PRINCE2 2017.

Roadshow sa uskutočnila:

  • 10.3.2017 od 9:00 do cca 10:30 v Prahe (konferenčné centrum PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/ 2c, Praha)
  • 10.3.2017 od 14:00 do cca 15:30 v Brne (AutoCont CZ a.s., Sochorova 23, Brno)
  • 17.3.2017, 1. beh od 9:00 do cca 10:30 a 2. beh od 11:00 do cca 12:30 v Bratislave (školiace centrum spoločnosti POTIFOB, Adyho 43, Malinovo).

Kurzy a certifikácia podľa PRINCE2 2017 sú spustené od polovice roka 2017. Na roadshow ste poznali najpodstatnejšie zmeny vo verzii PRINCE2 2017 oproti predchádzajúcej verzii - PRINCE2: 2009.

Nová verzia jasne definuje "povinné minimum" PRINCE2. Je tiež viac zameraná na prispôsobovanie agilnému prostrediu, tailoringu a embeddingu, čiže prispôsobovaniu PRINCE2 a vsádzaniu PRINCE2 do organizácie.

PRINCE2 2017 predstavil Ing. Štefan Ondek, PMP, odborný korektor PRINCE2 2017, jeden z autorov otázok certifikačných skúšok PRINCE2 2017 Foundation AXELOS® a 1. slovenský akreditovaný tréner PRINCE2. Štefan je managing partner a hlavný tréner spoločnosti POTIFOB. Má takmer 20-ročné praktické skúsenosti s riadením projektov, budovaním projektového riadenia v organizáciách a vedením školení projektového riadenia. Na úspešnú certifikáciu podľa PRINCE2, PRINCE2 Agile, PMI, Agile Scrum a ďalších štandardov už pripravil cez 3.000 poslucháčov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Veľkej Británie a ďalších krajín.

Vstup na akciu bol pre našich zákazníkov bezplatný. Pre externých účastníkov bola cena symbolických 11 EUR + DPH na osobu.

Ďakujeme všetkým priaznivcom za účasť!

Pokiaľ ste roadshow nestihli, základné rozdiely medzi verziami PRINCE2 2017 a 2009 nájdete v našom článku venovanom rozdielom medzi verziami PRINCE2 2017 a 2009.

 

Partneri PRINCE2 2017 roadshow:

          AXELOS Limited, vlastník PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O®, ITIL®         PEOPLECERT    

 

                  

 

 

Pridať nový komentár