Menu

Objednávkový formulár online kurzu projektového riadenia PRINCE2 Practitioner

Vážený zákazník, tu si môžete objednať naše školenia alebo účasť na našich podujatiach.

Týmto si záväzne objednávam nasledovné:
Typ školenia alebo podujatia
Ceny sú uvedené bez DPH.
Uveďte, či ste platcom DPH alebo nie.
U skúšky PRINCE2 2017 je číslo verzie PRINCE2 uvedené na certifikáte. Na skúšku v rodnom jazyku sú 2 hodiny a 30 minút. Na absolvovanie skúšky v cudzom jazyku budete mať 3 hodiny a 8 minút. Čeština sa u Slovákov považuje za cudzí jazyk.
Video lekcia s tipmi a trikmi na skúšku je v slovenčine. Cvičné testy PRINCE2 Practitioner sú v češtine i angličtine. Ostatné súčasti online kurzu sú v slovenčine alebo češtine podľa Vášho výberu.
Ceny publikácií sú uvedené bez DPH. Počas skúšky Practitioner môžete používať iba knihu Managing Successful Projects with PRINCE2.
údaje objednávateľa
Zadajte Vaše fakturačné a kontaktné údaje.
Prosím, uveďte Váš e-mail ešte raz.

Vaše osobné údaje (meno/á, priezvisko/á, názov spoločnosti, identifikačné údaje spoločnosti, e-mail/y, poštová adresa a telefonický kontakt) sú u nás v bezpečí a budeme ich, na základe nášho zmluvného vzťahu, ako POTIFOB, s.r.o., spracovávať podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy.

Sem uveďte informácie, ktoré považujete za dôležité a nie sú súčasťou objednávky - napr. máte záujem len o školenie bez certifikačnej skúšky, chcete využiť úľavu na skúške z dôvodu hendikepu a pod.
Vážený zákazník, po vyplnení objednávkového formulára Vám na e-mailovú adresu, ktorú v ňom uvediete, zašleme potvrdenie o obdržaní objednávky.
Najneskôr na ďalší pracovný deň Vás budeme kontaktovať. 
Spolu s potvrdením objednávky od nás obdržíte zálohovú faktúru a hneď po jej úhrade Vám pridelíme prístup do nášho PRINCE2 e-learningového prostredia a zaistíme pre Vás medzinárodnú certifikčnú skúšku.
V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na tel. č. 0949 218 061 alebo prostredníctvom e-mailu .