Menu

Objednávkový formulár e-learningového kurzu projektového riadenia PRINCE2 Foundation

Vážený zákazník, tu si môžete objednať naše školenia alebo účasť na našich podujatiach.

Týmto si záväzne objednávam nasledovné:
Názov školenia
Ceny sú uvedené bez DPH.
Uveďte, či ste platcom DPH alebo nie.
Keď si vyberiete skúšku PRINCE2 Foundation v rodnom jazyku, budete na ňu mať 60 minút. Na absolvovanie skúšky v inom ako rodnom jazyku budete mať 75 minút.
Nie ste si istí, či zvládnete certifikačnú skúšku PRINCE2 od PeopleCertu/ AXELOSu na 1. pokus? Odteraz sa môžete so službou Take2 od PeoleCert "poistiť" - 2. pokus skúšky v online verzii, s voucherom platným 6 mesiacov, môžete mať len za 60 € + DPH na osobu a skúšku! Podmienkou poskytnutia je ojednanie a úhrada služby Take2 pred absolvovaním 1. pokusu danej skúšky.
Video lekcie sú v slovenčine. Zvyšné súčasti online kurzu sú v slovenčine alebo češtine podľa Vášho výberu.
Ceny publikácií sú uvedené bez DPH.
údaje objednávateľa
Zadajte Vaše fakturačné a kontaktné údaje.
Prosím, uveďte Váš e-mail ešte raz.

Vaše osobné údaje (meno/á, priezvisko/á, názov spoločnosti, identifikačné údaje spoločnosti, e-mail/y, poštová adresa a telefonický kontakt) sú u nás v bezpečí a budeme ich, na základe nášho zmluvného vzťahu, ako POTIFOB, s.r.o., spracovávať podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy.

Sem uveďte informácie, ktoré považujete za dôležité a nie sú súčasťou objednávky - napr. máte záujem len o školenie bez certifikačnej skúšky, chcete využiť úľavu na skúške z dôvodu hendikepu a pod.
Vážený zákazník, po vyplnení objednávkového formulára Vám na e-mailovú adresu, ktorú v ňom uvediete, zašleme potvrdenie o obdržaní objednávky.
Najneskôr na ďalší pracovný deň Vás budeme kontaktovať. 
Spolu s potvrdením objednávky od nás obdržíte zálohovú faktúru a hneď po jej úhrade Vám pridelíme prístup do nášho PRINCE2 e-learningového prostredia a zaistíme pre Vás medzinárodnú certifikčnú skúšku.
V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na tel. č. 0949 218 061 alebo prostredníctvom e-mailu .