Menu

Objednávkový formulár GDPR universálny

Vážený zákazník, tu si môžete objednať naše školenia alebo účasť na našich podujatiach.

Vzhľadom k tomu, že ste nám objednávku školenia zaslali e-mailom, prosíme Vás o vyplnenie formulára s nižšie uvedenými súhlasmi:
Súhlasím/e s tým, aby meno/á, priezvisko/á, e-mail/y a poštová adresa (v prípade zaslania papierového certifikátu), uvedené v objednávke, boli prostredníctvom POTIFOB, s.r.o. poskytnuté certifikačnému orgánu za účelom objednania medzinárodných certifikačných skúšok a za účelom vystavenia medzinárodného certifikátu, v prípade úspechu na skúškach (plnenie zmluvy). Vaše údaje budeme spracovávať podľa našich zásad ochrany osobných údajov.
údaje objednávateľa
Zadajte Vaše fakturačné a kontaktné údaje.
Prosím, uveďte Váš e-mail ešte raz.

Vaše osobné údaje (meno/á, priezvisko/á, názov spoločnosti, identifikačné údaje spoločnosti, e-mail/y, poštová adresa a telefonický kontakt) sú u nás v bezpečí a budeme ich, na základe nášho zmluvného vzťahu, ako POTIFOB, s.r.o., spracovávať podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy.