Menu

MSP - Managing Successful Programmes

MSP - Managing Successful Programmes je všeobecne použiteľný štandard na riadenie programov založený na globálnej najlepšej praxi. Je previazaný s PRINCE2 a dopĺňa ho o "vrchné poschodie", teda úroveň riadenia nad projektmi.

Celosvetovo je podľa MSP certifikovaných viac ako 55.000 osôb.

Poskytovanie kurzov MSP sme ukončili k 20.11.2017 z dôvodu malého záujmu o ne a výrazného nárastu akreditačných poplatkov na rok 2018.

 

O kurze

Naše kurzy MSP sú postavené na najnovšej verzii MSP z roku 2011. Umožnia Vám pochopiť rámec pre riadenie programov MSP, ktorý môžete využiť pri riadení tých Vašich. Sú v súlade s oficiálnym sylabom vlastníka MSP - AXELOS Limited. Pripravujú na zloženie certifikačných skúšok MSP úrovní Foundation a Practitioner. Tieto skúšky môžete absolvovať priamo na konci jednotlivých kurzov a získať tak s odstupom najpopulárnejší, medzinárodne uznávaný certifikát preukazujúci Vaše schopnosti v oblasti vedenia programov.

Kurz Foundation trvá 3 dni a slúži na osvojenie a pochopenie štandardu MSP. Na ňom stavia dvojdňový kurz Practitioner, zameraný na nácvik praktickej aplikácie MSP. Skúšky Foundation a Practitioner majú podobný formát ako rovnomenné skúšky PRINCE2.

Kurzy organizujeme s výkladom v slovenčine s použitím anglickej odbornej terminológie a literatúry. Na požiadanie realizujeme výklad tiež čisto v angličtine. Certifikačné skúšky sú v angličtine.

Platnosť certifikátu Foundation je doživotná. Practitioner platí 5 rokov a pre udržanie certifikátu je potrebné skladať recertifikačné skúšky. U Practitionera majú formu eseje.

 

V cene našich certifikačných kurzov MSP sú zahrnuté:

  • materiály a inštrukcie pre predkurzovú prípravu
  • originálna oficiálna kniha AXELOS® Limited Managing Successful Programmes (MSP Guide)
  • plnofarebné tlačené školiace materiály vrátane všetkých oficiálnych certifikačných testov
  • licenčné poplatky a poplatky za oficiálne certifikačné skúšky MSP AXELOS
  • elektronický certifikát autorizovaného skúšobného inštitútu - examination institute po úspešnom zložení skúšky (obdržíte e-mailom do 3 pracovných dní po skúške).

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia MSP nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz MSP POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku MSP nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu. 

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu MSP akreditovaného niektorým oprávneným medzinárodným skúšobným inštitútom (PEOPLECERT) realizovaného na Slovensku alebov Českej republike s porovnateľnými zárukami, ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie MSP, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie MSP ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz MSP. 

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu MSP si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného kurzu MSP danej úrovne uvedeného v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály MSP, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu. 

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu alebo sa z akéhokoľvek dôvodu necítite byť na certifikačnú skúšku dostatočne pripravení.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom a českom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu aj certifikačnej skúšky MSP.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach pre jej uplatnenie nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky.

 

Miesto konania

Informácie o mieste konania našich verejných kurzov projektového riadenia nájdete na podstránke Školiace priestory.

 

Otvorené, polootvorené a vnútrofiremné kurzy i školenia

Polootvorené a vnútrofiremné školenia MSP uskutočňujeme v priestoroch zákazníkov alebo po dohode v iných lokalitách. Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení MSP, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Certifikačný kurz MSP Foundation stojí 860 € na osobu + 210 €/ os. certifikačná skúška AXELOS. Certifikačný kurz MSP Practitioner zakúpený samostatne stojí ďalších 720 € na osobu + 250 € skúška. Pri súčasnej kúpe kurzov MSP Foundation a Practitioner je celková cena zvýhodnená na 1420 € na osobu + 460 € skúšky.

V tejto cene sú zahrnuté všetky potrebné školiace materiály, občerstvenie a obedy počas kurzu, ako aj elektronické certifikáty po úspešnom zložení skúšok. Za príplatok 25 EUR na certifikát je možné vystaviť a zaslať i papierové certifikáty.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platia naše obchodné podmienky.

 

Kalendár

Pre informácie o termínoch našich verejných kurzov a školení kliknite na kalendár verejných kurzov. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Pre objednanie kurzu MSP (Managing Successful Programmes) prosím vyplňte náš objednávkový formulár alebo nás kontaktujte.