Menu

Konverzný kurz k certifikácii PMI-ACP® pre absolventov Scrum Master + Product Owner

 • Pracujete v oblasti projektového riadenia, softvérového vývoja, riadenia IT služieb alebo business manažmentu?
 • Ste absolventom nášho kurzu Scrum Master + Product Owner alebo ho v blízkej dobe absolvujete?
 • Máte záujem si svoje znalosti agile ďalej rozšíriť a pripraviť sa na medzinárodnú certifikačnú skúšku renomovaného Project Management Institute potvrdzujúcu Vaše zručnosti a znalosti v oblasti agilného riadenia projektov?
 • Chcete získať prestížny titul PMI-ACP?

Potom je tento náš kurz práve pre vás.

 

Popis kurzu

Jednodňový prezenčný kurz s následným samoštúdiom podľa od nás obdržaných inštrukcií a učebných materiálov. Vedie ho náš skúsený slovenský tréner Ing. Štefan Ondek, PMP - akreditovaný tréner agile, držiteľ certifikátov Agile Scrum Master a Product Owner, PRINCE2 Agile Practitioner, PMI PMP a mnohých ďalších. Obsah kurzu je v súlade s oficiálnym sylabom Project Management Institute pre skúšku PMI-ACP, pričom z rozsahu kurzu sú vyňaté témy, ktoré sa preberajú na našich školeniach Scrum Master + Product Owner.

 

Skúška PMI-ACP

Project Management Institute je renomovaný medzinárodný skúšobný inštitút s centrálou v USA a viac ako 50-ročnou tradíciou. O.i. vykonáva aj certifikačné skúšky Project Management Professional - PMP a Certified Associate in Project Management - CAPM.

PMI-ACP je najrýchlejšie rastúcou certifikáciou PMI s viac ako 21.000 certifikovanými (k 31.3.2018). Skúška je closed book, má formu multiple choice testu. Obsahuje 120 otázok a trvá 3 hodiny. Píše sa na počítači vo vybraných testovacích centrách Prometric, a to v angličtine. V anglickom jazyku sú aj všetky oficiálne materiály PMI ku skúške a učebnice.

Podmienky pripustenia ku skúške stanovené PMI sú:

 • 2.000 h všeobecných skúseností s prácou v tímoch na projektoch (nemusia preukazovať držitelia platných certifikátov PMP a PgMP)
 • 1.500 h práce v agilných projektových tímoch alebo s agilnými metodikami (dodatočne k 2.000 h všeobecných projektových skúseností)
 • 21 kontaktných hodín školenia agilných praktík (splníte absolvovaním tohto nášho kurzu a kurzu Scrum Master + Product Owner alebo nášho 3-dňového prípravného kurzu na certifikáciu PMI-ACP).

Na samotnú skúšku sa je nutné prihlásiť priamo pri PMI. Absolvovanie prípravného kurzu nie je podmienkou. Avšak z dôvodu náročnosti skúšky ho dôrazne odporúčame.

Skúšku je možné absolvovať s miernym časovým odstupom po kurze, ktorý odporúčame využiť na samoštúdium prípravnej príručky, učebnice a podľa potreby ďalšej odporúčanej literatúry. Ako učebnicu odporúčame publikáciu The PMI-ACP Exam - How to pass on your first try, ktorej autorom je menom Andy Crowe.

Pre udržanie certifikátu je potom nutné zbierať tzv. PDU - jednotky osobného rozvoja v oblasti agile, pričom v každom 3-ročnom recertifikačnom cykle je nutné získať aspoň 30 PDU (t.j. napr. absolvovať školenia agile v trvaní 30 h).

Účastníci kurzu Príprava na certifikáciu PMI-ACP obdržia:

 • predkurzové inštrukcie, ktoré Vám umožnia kvalitne sa na kurz pripraviť a vyťažiť z neho maximum
 • plnofarebný účastnícky manuál v angličtine
 • elektronickú verziu oficiálnej "biblie Scrumu" - Scrum Guide od Kena Schwabera a Jeffa Sutherlanda, "otcov" Scrumu v slovenčine, angličtine a češtine
 • e-mailovú odbornú podporu pri príprave na kurz od momentu objednania
 • písacie potreby, obedy a občerstvenie počas kurzu
 • certifikát o absolvovaní využiteľný napr. na získanie PDU.

Od účastníkov kurzu sa kvôli kvalitnej príprave očakáva, že okrem samotného školenia venujú ešte pred ním cca 3 hodiny príprave podľa našich inštrukcií.

Odporúčaná príprava pred kurzom:
 • výrazne uľahčuje pochopenie učiva na samotnom školení
 • skracuje čas potrebný na samotnej prezenčnej časti školenia, vďaka čomu budete v práci "chýbať" kratšiu dobu
 • umožňuje Vám využiť našu záruku kvality.

Všetky materiály a pokyny potrebné na prípravu na kurz sú zahrnuté v jeho cene. Zašleme Vám ich bezodkladne po obdržaní zálohovej platby.

 

Miesto konania kurzov

Verejné kurzy organizujeme v kvalitných moderných priestoroch v Bratislave, Prahe a Brne a príležitostne aj v ďalších mestách. Ich termíny nájdete v kalendári kurzov.

Podrobné informácie o mieste konania našich verejných kurzov vrátane príjazdových informácií, GPS súradníc nájdete na podstránke Školiace priestory.

Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení, kontaktujte nás prosím.

Cena

Cena našich verejných konverzných kurzov k certifikácii PMI-ACP® pre absolventov Scrum Master + Product Owner je 240 €/ os.. V cene sú potrebné školiace materiály, občerstvenie, obedy, parkovanie a wi-fi pripojenie po dobu kurzu. V cene nie je zahrnutá skúška, ktorú si je nutné kúpiť priamo u PMI.

Špeciálna ponuka

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše obchodné podmienky.

Možné zľavy

V prípade záujmu o kurz pre viac osôb, pre vnútrofiremné školenia, samoplatcov a pod. nás prosím kontaktujte.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite tento náš kurz, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku PMI-ACP nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku porovnateľného kurzu realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval toto školenie, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek verejného termínu tohto kurzu, na ktorý je už záväzne prihlásený apsoň jeden ďalší účastník. Termíny nájdete v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu iný termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu alebo sa z akéhokoľvek dôvodu necítite byť na certifikačnú skúšku dostatočne pripravení.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach jej uplatnenia nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky.

 

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o verejných termínoch týchto našich kurzov kliknite na kalendár kurzov. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

 

Ak máte záujem o vnútrofiremný kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.