Menu

Gamifikácia školení? U nás áno.

Myšlienku "školy hrou" propagoval už učiteľ národov Jan Amos Komenský. Učenie hravou formou umožňuje lepšie si zapamätať nové znalosti, pocvičiť sa v nových zručnostiach a je pre účastníkov celkovo zábavnejšie. Dnes sa preň používa módny pojem "gamifikácia". Tu je pár príkladov, ako ju uplatňujeme my:

  • Pre zákazníkov vedieme v rámci vnútrofiremných kurzov simulačné hry The Bridge Game (projektový manažment, vedenie ľudí) a Lego4Scrum (Scrum).

 

  • V rámci kurzov Základy agile - Agile Foundation využívame simuláciu Scrumu "postavte si zviera z Lega", skupinové cvičenia zamerané na hodnoty agilného manifestu, roly v Scrume, kanban, planning poker, kvízy s využitím cvičných otázok a krátke vtipné videá.

                       

 

  • Na školeniach Scrum Master + Product Owner využívame našu vlastnú prípadovú štúdiu "redizajn webstránok POTIFOB" , skupinové cvičenia zamerané na princípy agilného manifestu, víziu a roadmap produktu, prioritizáciu MoSCoW, affinity estimating, plánovanie šprintu a i., rolovú hru a krátke vtipné videá.

                

 

  • Naše kurzy PRINCE2 Foundation zahřňajú skupinové cvičenia s prípadovou štúdiou "POTIFOB PM Day" pokrývajúcu nácvik aplikácie všetkých tém i procesov PRINCE2, kvízy s využitím oficiálnych cvičných testovacích otázok a prácu s oficiálnymi cvičnými testami AXELOS. Súčasťou nášho e-learningu k tomuto kurzu sú interaktívne cvičné testy a u slovenskej i českej verzie aj videoprednášky.

          

      

 

  • Na školeniach PRINCE2 Practitioner majú účastníci možnosť vyskúšať si praktickú aplikáciu PRINCE2 na svojich vlastných projektoch a na cvičných testoch postavených na prípadovej štúdii.

 

  • Na kurzoch Príprava na certifikáciu PMI PMP/ CAPM si účastníci skúšajú praktickú aplikáciu vybraných nástrojov i techník projektového riadenia - počas 1. časti školenia na našej prípadovej štúdii POTIFOB PM Day, počas 2. časti na svojich vlastných projektoch. Účastníci 2. časti kurzu získavajú aj prípravnú literatúru zahŕňajúcu online interaktívne cvičné testy s batériou viac ako 1000 otázok.

 

Pridať nový komentár