DevOps Professional a Master | POTIFOB
Menu

DevOps Professional a Master

Výraz DevOps je spojenie slov 'Development' - vývoj a 'Operations' - prevádzka. DevOps je súbor najlepších praktík, ktoré kladú dôraz na spoluprácu a komunikáciu IT profesionálov (vývojárov, operátorov a podporných zamestnancov) v životnom cykle aplikácií a služieb. To vedie k:

 • nepretržitej integrácii - ľahkému odovzdávaniu z vývoja do prevádzky a podpory
 • nepretržitému nasadzovaniu - kontinuálnemu alebo čo najčastejšiemu vydávaniu
 • nepretržitej spätnej väzbe - vyhľadávaniu spätnej väzby od stakeholderov v každej etape životného cyklu

DevOps mení spôsob, akým jednotlivci premýšľajú o svojej práci. DevOps si cení rozmanitosti hotovej práce, podporuje procesy akcelerujúce mieru, vo ktorej si firmy uvedomujú hodnotu a meria efekt sociálnych i technických zmiey. DevOps je spôsob myslenia aj práce, ktorý umožňuje jednotlivcom i organizáciám vytvárať a zachovávať udržateľné pracovné postupy.

Úspešný DevOps:

 • má kultúru bez obviňovania, ktorá zdieľa príbehy a rozvíja empatiu, umožňuje ľuďom a tímu precvičovať svoje zručnosti efektívne a trvalo
 • poskytuje aplikácie a služby pre výrobu Just-in-Time (JIT)
 • zabezpečuje kontinuitu IT služieb pomocou risk based prístupu k potrebám businessu
 • riadi celý životný cyklus aplikácií a služieb, vrátane podmienok konca životnosti (end-of-life)

Kurz a certifikácia DevOps Professional sa zaoberá znalosťou DevOpsu. Kurz a certifikácia DevOps Master sa sústredí na pridanie praktických zručností k znalostiam, čo umožňuje DevOps Masterovi úspešne sprostredkovávať DevOps do tímov a podporovať jeho princípy v organizácii.

Cieľová skupina

DevOps je najznámejší v oblasti softvérového vývoja, ale jeho princípy sú využiteľné aj v projektoch IT služieb a ďalších oblastiach. Školenia a certifikácia DevOps Professional a Master sú vhodné pre každého profesionála, ktorý chce doplniť svoje vedomosti o najnovší vývoj v riadení ICT.

Certifikácie EXIN® DevOps Professional a Master (expert) sú určené pre kohokoľvek, kto pracuje v tíme využívajúcom DevOps alebo v spoločnosti, ktorá zvažuje prechod na spôsob práce podľa DevOps. Cieľová skupina zahŕňa:

 • vývojárov aplikácií alebo služieb a Product Ownerov
 • Scrum Mastrov
 • projektových manažérov
 • test inžinierov
 • test manažérov
 • manažérov IT služieb
 • procesných manažérov
 • Lean IT Practitionererov.

Očakáva sa, že účastníci kurzu majú vstupné znalosti agile aspoň na úrovni Agile Scrum Foundation. Odporúčajú sa tiež vstupné znalosti ITSM aspoň na úrovni ITIL Foundation a základné znalosti projektového riadenia (napr. na úrovni PRINCE2 Foundation).

 

Kontext certifikácií EXIN DevOps Professional a Master

Tieto skúšky sú súčasťou kvalifikačného programu EXIN a boli vyvinuté v spolupráci s medzinárodnými odborníkmi. Kandidát musí byť oboznámený so základnými konceptmi DevOps vrátane základnej terminológie IT service managementu, leanu a Scrumu.

 

Metódy výučby

Na našich kurzoch DevOps používame kombináciu výkladu lektora a skupinových cvičení účastníkov kurzu s následnou prezentáciou výsledkov. V priebehu kurzu si účastníci overia svoje znalosti pomocou oficiálnych skúšobných otázok podobných otázkam použitým pri reálnej certifikačnej skúške.

Medzinárodnú certifikačnú skúšku DevOps Master odporúčame účastníkom písať v neskoršom termíne podľa dohody s lektorom, keďže sa jedná o náročnú skúšku, ktorá si vyžaduje štúdium ďalšej literatúry. Skúška sa píše v anglickom jazyku a trvá 120 minút + 30 minút naviac pre kandidátov, ktorých rodným jazykom nie je angličtina.

 

Cena

Cena kurzu DevOps Professional je 630 €/ os. + 150 €/ os. certifikačná skúška EXIN.

Ceny kurzov DevOps Master budeme publikovať na tomto mieste pri uvedení tohoto kurzu na trh.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Možné zľavy

Poskytujeme zľavy pre vnútrofiremné kurzy a samoplatcov. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si kúpite certifikačný kurz DevOps POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu DevOps akreditovaného EXINom realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie DevOps, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz.

Nárok na opakovanie školenia platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete ľubovoľný termín otvoreného kurzu DevOps uvedený v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín plne obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu alebo sa z akéhokoľvek dôvodu necítite byť na certifikačnú skúšku dostatočne pripravení.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu aj certifikačnej skúšky DevOps.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach jej uplatnenia nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky - platia obdobné záruky ako pre kurzy a skúšky PRINCE2.

 

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch a cenách našich kurzov DevOps kliknite na kalendár kurzov. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Do 2 pracovných dní Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.

 

Termíny a postup objednania

V našom kalendári zvoľte termín a miesto, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta sa automaticky prenesú do nášho online objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

Pokiaľ ste nenašli pre Vás vhodný termín alebo ak máte záujem o vnútrofiremný termín, kontaktujte nás prosím s uvedením predmetu Vášho záujmu, počtu osôb, požadovaného miesta konania, rámcového termínu a Vašich kontaktných údajov. Do 2 pracovných dní Vám zašleme ponuku.