Menu

Čo prináša ITIL 4?

Čo prináša ITIL 4?

Žijeme v dobe rýchlych zmien, známych ako "štvrtá priemyselná revolúcia". Charakterizuje ju digitálna transformácia nášho sveta a nevyhnutná interakcia medzi ľuďmi, digitálnymi technológiami a fyzickými aktívami. Toto dynamické a komlexné prostredie si od úspešných organizácií vyžaduje, aby boli agilnejšie, lepšie pripravené adaptovať sa a pripravené prijímať nové spôsoby práce.

Rámec ITIL 4 pomáha organizáciám zvládnuť tieto výzvy, ktoré sú relevantné nielen pre ITSM profesionálov, ale pre širšiu škálu odborníkov pracujúcich v digitálnom svete. Rozširuje predošlé verzie tým, že poskytuje organizáciám praktický a pružný základ na podporu pri ich digitálnej transformácii. Dáva k dispozícii ucelený model pre dodávanie a prevádzku produktov i služieb založených na technológiách.

ITIL 4 chráni existujúce investície ľudí i organizácií do ITIL, keďže je rozšírením existujúceho rámca a umožňuje organizáciám pružne prejsť na nové spôsoby práce, ktoré prináša moderný digitálny svet.

Mení sa však certifikačná schéma - bude "štíhlejšia" než tá súčasná, rušia sa úrovne ITIL Practitioner i Expert (už vydané certifikáty však platia naďalej) a cesta k najvyššej úrovni Master bude jednoduchšia než doteraz. Základnou certifikáciou ostáva ITIL Foundation, ktorá bude aj naďalej platiť doživotne. Celá certifikačná schéma ITIL 4 a možnosť konverzie certifikácií zo starej verzie na novú vyzerajú takto:

Prvý verejný kurz ITIL 4 Foundation poriadame 6.-8.3.2019. Vnútrofiremné kurzy ITIL 4 Foundation začneme realizovať od februára 2019. Kurz ITIL 4 Foundation si u nás môžete objednať už teraz.

Prvým možným termínom absolvovania certifikačných skúšok ITIL 4 Foundation je 28.2.2019.

Vnútrofiremné kurzy a skúšky ITIL podľa verzie 3 (2011) ostávajú dostupné minimálne do konca roku 2019. Záujemcom, ktorí s ITILom začínajú, však odporúčame začať rovno podľa novej verzie.

 

Pridať nový komentár