Menu

Čo prináša ITIL 4?

Čo prináša ITIL 4?

Žijeme v dobe rýchlych zmien, známych ako "štvrtá priemyselná revolúcia". Charakterizuje ju digitálna transformácia nášho sveta a nevyhnutná interakcia medzi ľuďmi, digitálnymi technológiami a fyzickými aktívami. Toto dynamické a komlexné prostredie si od úspešných organizácií vyžaduje, aby boli agilnejšie, lepšie pripravené adaptovať sa a pripravené prijímať nové spôsoby práce.

Rámec ITIL 4 pomáha organizáciám zvládnuť tieto výzvy, ktoré sú relevantné nielen pre ITSM profesionálov, ale pre širšiu škálu odborníkov pracujúcich v digitálnom svete. Rozširuje predošlé verzie tým, že poskytuje organizáciám praktický a pružný základ na podporu pri ich digitálnej transformácii. Dáva k dispozícii ucelený model pre dodávanie a prevádzku produktov i služieb založených na technológiách.

ITIL 4 chráni existujúce investície ľudí i organizácií do ITIL, keďže je rozšírením existujúceho rámca a umožňuje organizáciám pružne prejsť na nové spôsoby práce, ktoré prináša moderný digitálny svet.

Mení sa však certifikačná schéma - je "štíhlejšia" než u verzie 3/2011, rušia sa úrovne ITIL Practitioner i Expert (už vydané certifikáty však platia naďalej) a cesta k najvyššej úrovni Master bude jednoduchšia než doteraz. Základnou certifikáciou ostáva ITIL Foundation, ktorá bude aj naďalej platiť doživotne. Celá certifikačná schéma ITIL 4 a možnosť konverzie certifikácií zo starej verzie na novú vyzerajú takto:

Kurzy a skúšky ITIL 4 Foundation si u nás môžete objednať už teraz.

Kurzy a skúšky ITIL Managing Professional Transition sú dostupné od októbra 2019, modulov ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve a ITIL 4 Specialist: Create, Deliver and Support sú dostupné od novembra 2019. Od 29. februára 2020 sú dostupné aj kurzy a skúšky modulov ITIL 4 Specialist: Drive Stakeholder Value a ITIL 4 Specialist: High Velocity IT.

 

Dôležité upozornenie ohľadne "ITIL 4 Foundation Bridge"

ITIL 4 je oproti predošlej verzii zásadne prepracovaný. Preto neexistuje a ani nebude existovať certifikačná skúška "ITIL 4 Foundation Bridge" pre držiteľov certifikátov ITIL predošlých verzií. Ak nemáte aspoň 17 kreditov za skúšky ITIL v3/2011, potom je jedinou možnosťou upgradu Vašej kvalifikácie na najnovšiu verziu ITIL absolvovanie plnej skúšky ITIL 4 Foundation.

Z toho istého dôvodu vlastník ITIL - AXELOS Limited ani exkluzívny skúšobný inštitút - PeopleCert neodporúčajú realizovať kurzy ITIL 4 Foundation Bridge či akékoľvek iné "prechodové" kurzy okrem ITIL 4 Managing Professional Transition. Napriek tomu sa na trhu objavili ponuky kurzov "ITIL 4 Foundation Bridge". V tom lepšom prípade to však sú "marketingovo onálepkované" štandardné kurzy ITIL 4 Foundation, v tom horšom podvodné ponuky. Niektoré z týchto ponúk sa dokonca snažia navodiť dojem, že pre udržanie Vašej certifikácie ITIL musíte absolvovať takýto "bridge kurz" a skúšku ITIL 4 Foundation. Jedná sa o klamlivú praktiku - všetky certifikáty ITIL podľa predošlých verzií ostávajú v platnosti na dobu, na ktorú boli vydané.

Preto odporúčame na ponuky kurzov ITIL 4 Foundation Bridge nereflektovať.

Priložené súbory

Pridať nový komentár