Menu

Chcete viesť projekty úspešne?

eBook Sprievodca projektovým riadením

Chcete viesť Vaše projekty úspešne?

 

Získajte ZDARMA jedinečného Sprievodcu projektovým riadením, ktorý Vám v tom pomôže!

 

V eBooku nájdete:

  • základné princípy projektového riadenia
  • kľúčové zúčastnené strany projektu, ich úlohy a zodpovednosti
  • dosť o životnom cykle a procesoch projektu na to, aby ste boli schopní vybrať procesný model, ktorý vám bude vyhovovať najviac
  • kľúčové pojmy projektového riadenia


eBook pre Vás pripravili:

 

Štefan Ondek, autor

Štefan Ondek je profesionál v oblasti projektového riadenia. Je zakladateľom a managing partnerom skupiny vzdelávacích a poradenských spoločností POTIFOB, pomáhajúcich ľuďom i organizáciám dobre riadiť svoje projekty, programy, portfólia, zmeny a IT. Doteraz v projektovom riadení osobne vyškolil viac ako 2300 profesionálov z viac ako 20 krajín.

Štefan je autorom a odborným posudzovateľom viacerých diel v oblasti projektového riadenia. O. i. je jedným z autorov certifikačných skúšok PRINCE2® Foundation, dobrovoľným odborným korektorom PMI® PMBOK Guide® 6th Edition a vedúcim korektorom 1. slovenskej verzie terminologického slovníka PRINCE2: 2009.

Štefan je držiteľom množstva certifikácií vrátane PMI PMP®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP®, MoP® a P3O®, Agile Scrum Master Approved Trainer, PRINCE2, PRINCE2 Agile, MoP a P3O Registered Practitioner, MSP Advanced Practitioner. Bol tiež držiteľom certifikácie IPMA® (2006-2016 B, 2002-2005 C, exspirovaná) a po 1 funkčné obdobie (2009-2012) členom výboru národnej členskej asociácie IPMA. Je aktívnym členom PMI.

Ak chcete Štefana kontaktovať, prosím píšte mu na ondek@potifob.com.

 

Colin Bentley, odborný korektor

Colin Bentley je projektovým manažérom od roku 1966 a riadil mnoho veľkých i malých projektov v rôznych krajinách. Pracuje s PRINCE2, PRINCE aj ich predchodcom PROMPT II od roku 1975.

Je autorom veľkej časti pôvodného PRINCE2 manuálu (knihy Managing Successful Projects with PRINCE2) a autorom všetkých jeho revízií až do verzie 2009.
Bol Chief Examinerom PRINCE2 od jeho vzniku až do roku 2008 a napísal všetky pôvodné skúšky Foundation aj Practitioner.

Teraz je na dôchodku. Vydal viac ako dvadsať kníh, prednáša o PRINCE2 a pôsobí ako poradca pre riadenie projektov pre London Stock Exchange, Microsoft Europe, BBC a ďalšie organizácie.

Stále píše knihy o projektovom riadení.

Ak chcete Colina kontaktovať, prosím použite formulár na https://www.colinbentley.co.uk/contact/.

 

William R. Duncan, prispievateľ (Účel, Princípy, Roly a Definície)

William R. Duncan je jedným z popredných svetových expertov v oblasti projektového riadenia. Bol primárnym autorom prvej edície (1996) PMI PMBOK Guide.

Je stále aktívny v oblasti vývoja štandardov v American Society for the Advancement of Project Management (ASAP), International Project Management Association (IPMA) a Global Alliance for Project Performance Standards (GAPPS).

V rokoch 2006-2016 bol riaditeľom certifikácie ASAP (IPMA-USA). Je zakladateľom a vlastníkom Project Management Partners.
Jeho špecializáciou je všetko okolo projektového riadenia od realizácie prínosov po kritéria úspešnosti cez certifikácie až po štandardy.
Jeho tréningové programy sú zamerané na zaistenie rozvoja užitočných zručností účastníkov. Jeho poradenská prax kladie dôraz na realizovateľné odporúčania pre získanie reálnych prínosov.

Ak chcete Duncana kontaktovať, prosím píšte mu na wrd@pmpartners.com.

Pridať nový komentár