Menu

Príprava na certifikáciu PMI-ACP

Školenie je určené účastníkom, ktorí majú základné znalosti agilných rámcov a chcú si ich aplikáciu precvičiť, prehĺbiť znalosti a/ alebo majú záujem zložiť medzinárodnú certifikačnú skúšku a získať prestížny titul PMI-ACP. Kurz pokrýva prehľad agilných prístupov ako Scrum, Kanban, Lean, extreme programming (XP), test-driven development (TDD) s dôrazom na schopnosť použiť ich v praxi.

Bližšie informácie o školení nájdete na podstránke: Príprava na certifikáciu PMI-ACP.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Jazyk kurzu
Slovenčina
Angličtina
Čeština
Dátum konania
09.05.2018 - 09:00 - 11.05.2018 - 16:30
Miesto
Praha
Cena
940 €
Vrátane skúšky
nie
Objednať