Menu

Zmeny týkajúce sa skúšok EXIN vyvolané vstupom GDPR do platnosti

Zmeny týkajúce sa skúšok EXIN vyvolané vstupom GDPR do platnosti

Medzinárodný skúšobný inštitút EXIN, ktorý nám dodáva akreditačné služby a certifikačné skúšky Agile Scrum a VeriSM, nám 23.5.2018 o 17:16 bez predchádzajúceho varovania oznámil, že kvôli vstupu GDPR do platnosti nám už nebude oznamovať výsledky skúšok kandidátov, pre ktorých ich objednávame. Ďalej s nami napriek našej výzve z 8.5.2018 a následným upomienkam dodnes nepodpísal spracovateľskú doložku potrebnú podľa GDPR na to, aby sme mu mohli naďalej poskytovať údaje kandidátov potrebné pre objednanie certifikačných skúšok.

Obdržanie výsledkov skúšok absolventov našich kurzov, ktoré v ich mene objednávame i hradíme a na základe ktorých s nimi podľa potreby dohadujeme ďalšie kroky (opravné pokusy a pod.) považujeme za náš oprávnený záujem v zmysle GDPR. Podpísanie spracovateľskej doložky EXINom zas považujeme za nutnú podmienku, aby sme mohli u EXINu ďalej objednávať certifikačné skúšky. Žiaľ, rokovania, ktoré sme s EXINom viedli v dobrej viere na vyriešenie tejto situácie, boli zatiaľ bezvýsldedné.

Preto pristupujeme k nasledovným krokom:

  1. S okamžitou platnosťou (t.j. k 25.5.2018) prestávame prijímať objednávky na skúšky EXIN. Kandidáti, ktorí k dnešnému dňu majú skúšky EXIN u nás objednané, ich môžu absolvovať do 21.12.2018. Ostatní si ich môžu v prípade záujmu objednať priamo u EXIN.
  2. Oddeľujeme poskytovanie našich kurzov s akreditáciou EXIN od poskytovania certifikačných skúšok EXIN. Z toho vyplýva, že:
  • Kurzy Agile Scrum Foundation (ASF) v našej ponuke nahrádzame kurzom Základy agile - Agile Foundation. Tento kurz má obsah zhodný s pôvodným kurzom ASF (všetky školiace materiály k nemu sme si buď vytvorili sami alebo ich máme licenčne ošetrené priamo s ich vlastníkmi), avšak čas, ktorý pôvodne zaberala skúška ASF, po novom využijeme na simuláciu Scrumu Lego4Scrum. Posledný verejný kurz ASF na Slovensku v pôvodnej forme prebehne 28.-29.5.2018. Už zazmluvnené vnútrofiremné kurzy ASF dodáme tak, ako boli objednané, pokiaľ zákazník nepožiada o zmenu.
    Kurz Základy agile bude súčasne aj naďalej slúžiť na prípravu na vybrané skúšky agile a Scrumu základnej úrovne. Z nich záujemcom primárne odporúčame renomované skúšky Professional Scrum Master I (PSM I) od Scrum.org. Scrum.org je akreditačný a certifikačný orgán, ktorý založil a vedie Ken Schwaber - jeden z dvoch hlavných autorov Scrumu. Pripustenie ku skúškam Scrum.org nie je podmienené absolvovaním kurzu a objednáva si ich kandidát priamo u Scrum.org.
  • Kurz Agile Scrum Master + Product Owner (ASM+ASPO) v našej ponuke nahrádzame kurzom Scrum Master + Product Owner. Tento kurz má obsah v podstate zhodný s kurzom ASM+ASPO, avšak sú z neho vyňaté organizačné informácie týkajúce sa skúšok ASM a ASPO EXIN. Posledný verejný kurz ASM+ASPO na Slovensku v pôvodnej forme prebehne 30.-31.5.2018. Už zazmluvnené vnútrofiremné kurzy ASM+ASPO dodáme tak, ako boli objednané, pokiaľ zákazník nepožiada o zmenu.
    Kurz Scrum Master + Product Owner bude súčasne aj naďalej slúžiť na prípravu na vybrané skúšky agile a Scrumu. Z nich záujemcom primárne odporúčame renomované skúšky základnej úrovne Professional Scrum Master I (PSM I) a Professional Product Owner I (PSPO I) od Scrum.org alebo skúšky pokročilej úrovne PSM II resp. PSPO II od Scrum.org či skúšky PMI-ACP. Pripustenie ku skúškam PMI nie je podmienené absolvovaním kurzu a objednáva si ich kandidát priamo u PMI.
  • Kurzy VeriSM ponechávame v ponuke v pôvodnej podobe, avšak až do odvolania pre ne nezabezpečujeme certifikačné skúšky. Tie si môžu záujemcovia objednať priamo od niektorého zo skúšobných inštitútov oprávnených vlastníkom VeriSM - nadáciou IFDC pre ich výkon.

Ostatné naše kurzy naďalej poskytujeme bezo zmien. Ďakujeme za pochopenie a veríme, že nám zachováte priazeň.

 

Pridať nový komentár